Makale Özeti

Bu makalede IPv6 sistemi okuyucuya tanıtılmaktadır

Makale

IPv6

IPv6; gelişmiş özellik setlerine sahip yeni bir internet protokolüdür. Geliştirilmesindeki temel neden; şu anda kullanılmakta olan IPv4 ile yaşanan sorunlara çözüm üretmektir.

IPv4 e İlişkin Temel Sorunlar :

  • Adres Alanının Tükenmesi
  • Hiyerarşi Desteğindeki Yetersizlik
  • Karmaşık Ağ Konfigürasyonu
  • Güvenlik Sorunları

IP protokolü, network üzerinde tekil olarak belirlenmiş IP numaralarına sahip makineler arasındaki iletişimi öngörmektedir. IP numarası 4 byte’lık bir bilgidir. IP numaralarındaki her bir byte, 0-255 arasındaki bir sayı değeri içerebilen 8 bit’lik bir alandır. Terminolojide her bir 8 bit’lik alan, oktet olarak isimlendirilir. IP numaralarının yazımında, oktetler arasına birer nokta işareti eklenmektedir. Bu yazım biçiminin ismi  dotted decimal” notasyonudur.

Ancak IPv4 olarak ta isimlendirilen 4 byte’lık IP numaraları, internet üzerinde ve özellikle son yıllarda yetersiz kalmaya başlamıştır. Bu nedenlerden ötürü IPv6 olarak isimlendirilen yeni bir yapı tasarlanmıştır. IPv6 ‘da 128 (8 * 16) bit’lik bir dizilim öngörülmüştür.

(1) Şekilde IPv6 sistemine uyumlu 128 bit’lik bir IP numarasının binary formdaki görünümü izlenmektedir.
(2) Bu dizilim içerisindeki her 16 bit’lik blok, aralarında (:) işareti bulunan, 4 basamaklı birer heksa desimal sayı ile gösterilir.

(3) IPv6 sisteminde istenilirse (görünümün basitleşmesi adına) sıfırlar kullanılmayabilir.

Dikkat : Ancak her blok en az bir basamaklı sayı içermek zorundadır. Bu nedenle üçüncü bloktaki sıfır yok edilemez !

IPv6, IP numaraları içerisinde tekrar eden sıfırların (::) işareti kullanılarak, sıkıştırılmasına da olanak sağlar. Örneğin;

Ancak bu yöntem 16 bit’lik blokların içerisinde bulunan sıfırlar üzerinde uygulanamaz ! Örneğin aşağıdaki gibi bir sıkıştırma işlemi geçersizdir;

Sıfırların sıkıştırılması sadece bir kez uygulanabilen bir yöntemdir. (::) nokta karakteri ile temsil edilen sıfır bit’lerinin sayısını bulmak için şu formülasyon kullanılmaktadır.
(8 – blok_sayısı) * 16

Örneğin, FF02::2 adresinde iki blok sözkonusudur (FF02 ile 2). Bu durumda sıkıştılan sıfır bit’lerinin sayısı; (8-2) * 16 = 96

IPv6 ‘da önekler (prefix), IPv4 ‘te olduğu gibi yani Classless Inter-Domain Routing (CIDR) notasyonu ile kullanılmaktadır. Örneğin;

(21DA:D3::/48) route öneki ve (21DA:D3:0:2F3B::/64) subnet önekidir.

Dikkat : Subnet mask IPv6 ‘da kullanılmamaktadır !


Aykut TAŞDELEN
MVP (Most Valuable Professional)

aykuttasdelen@yazgelistir.com