Makale Özeti

Makale

Design-Time Veri Yükleme

Design-Time excele veri yüklemek için, resimde görüntülendiği gibi .NET ortamında, Data menüsü kullanılmaktadır. Örneğin xml dosyasındaki verileri excele aktarmak için Import komutu kullanılır.XML dosyasını seçildikten sonra, sayfaya veriler yerleştirilir. Veri yapısına bakmak için aynı menüden XML Source komutunu kullanabilirsiniz. XML Source penceresini kullanarak, XML şemasına ulaşabilir ve alanlar üzerinde işlem gerçekleştirebilirsiniz. Sürükle bırak yöntemiyle, alanı excel sayfasının istediğiniz bir bölümünde de kullanabilirsiniz.
Runtime 'da Dosya Yükleme

VSTO, runtime 'da dosya yükleme işlemini desteklemektedir. Dosya system.io.filestream nesnesi kullanılarak yüklenmektedir. Bu nesnenin kullanımı için System.IO Visual Studio projesinin içerisine dahil edilmesi gerekmektedir. İlk olarak dosya okunur, içerik bir değişkene yada bir hücrede depolanabilir.

XML verileri ile işlem gerçekleştirmek için, veri bağlantı nesnelerinden faydalanabilirsiniz. ADO kullanarak xml dosyasını okuyup işlem yapabilir yada xml bir dosya yaratabiliriz.

Aşağıdaki örnekte; Merkez Bankasının günlük kur bilgilerini yayınladığı xml dosyasından, dolar kur satış miktarı okunmaktadır. Bu işlem için dataSet, dataTable ve DataRow nesneleri kullanılmıştır.

Merkez Bankası Kur XML SayfasıVSTO projesi


Program çalıştırıldığında, görüntü aşağıdaki gibidir.