Makale Özeti

Bu makalede, güvenlik için kullanılan Protect nesnesi ve nesnenin özellikleri anlatılmaktadır.

Makale

VSTO verinin içeriğini korumak için farklı yöntemler sunmaktadır. Bunlardan biri, workbook içindeki veriye erişimi sınırlamak için şifre doğrulama kullanımıdır. Yine de, VSTO workbook ile ilgili şifrenin güçlülüğünü test etmek için her hangi bir fonksiyon sağlamamaktadır. Eğer böyle fonksiyonlar sizin için gerekli ise, bu fonksiyonları kendiniz yazmalısınız. Excelin 256 kullanıcıya kadar workbook görüntüleme izni verdiğini göz önüne alırsak, güvenlik öncelikli önem kazanmaktadır.

Aşağıdaki örnekte; excel için bir şifre belirlenmekte ve bu şifre girişi yapılmadan işlem gerçekleştirilememektedir.
Şifre atama işlemini workbook açıldığında yapmaktayız. Burda direk koddan değer verilerek şifre atanmakta, fakat siz veritabanından okuma gibi farklı yöntemlerle şifre değerini atayabilirsiniz.

Solution bölümünden, sheet1.vb sayfasının code view bölümüne gelerek aşağıdaki kodu yazınız.

Private Sub Sheet1_Startup(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Startup
Dim Password As String = "ABC123"
Me.Protect(Password)
End Sub

Bu işlem sonucunda, uygulama çalıştığında sheet1 sayfası için ekleme, düzenleme ve silme işlemleri için password girişi gerekmektedir.Bu mesajı alan kişi, Tools menüsünde Protection alt menüsüne girerek bizim sayfa için atadığımız şifreyi girmesi gerekmektedir.

Protect metodu 16 parametre içermektedir. Aşağıda bu parametreler ve açıklamaları bulunmaktadır.

Parametre Açıklama
Password Şifre değeri, büyük küçük harf duyarlıdır. Worksheet ile ilişkilendirilmiş bir şifre yok ise bu değer boş geçilir.
DrawingObjects Şekli korumak için True olarak ayarlanır. Varsayılan değeri False.
Contents Kitli hücre içerisindeki içeriği korumak için True olarak ayarlanır. Varsayılan değeri True.
Scenarios Seneryoyu korumak için True olarak ayarlanır. Varsayılan değeri True.
UserInterfaceOnly Kullanıcı arayüzünü korumak için True ayarlanır fakat makroyu korumaz. Eğer bu parametre kullanılmazsa, her ikisinde koruma sağlanır.
AllowFormattingCells True: Korunan sayfa üzerindeki herbir hücreyi biçimlendirmek için kullanıcıya izin verir. Varsayılan değeri False.
AllowFormattingColumns True: Korunan sayfa üzerindeki herbir sütunu biçimlendirmek için kullanıcıya izin verir. Varsayılan değeri False.
AllowFormattingRows True: Korunan sayfa üzerindeki herbir satırı biçimlendirmek için kullanıcıya izin verir. Varsayılan değeri False.
AllowInsertingColumns True: Korunan sayfa üzerinde sütun eklemeye izin verir.Varsayılan değeri False.
AllowInsertingRows True: Korunan sayfa üzerinde satır eklemeye izin verir.Varsayılan değeri False.
AllowInsertingHyperlinks True: Korunan sayfa üzerinde hyperlink eklemeye izin verir.Varsayılan değeri False.
AllowDeletingColumns True: Korunan sayfa üzerinde sütun simeye izin verir.Varsayılan değeri False.
AllowDeletingRows True: Korunan sayfa üzerinde satır simeye izin verir.Varsayılan değeri False.
AllowSorting True: Korunan sayfa üzerinde sıralama yapılmasına izin verilir. Sıralama alanındaki her hücre kilitli veya korumalı olmamalıdır. Varsayılan değeri False.
AllowFiltering True: Korunan sayfa üzerinde filtreleme yapılmasına izin verir.Kullanıcı filtre kriterini değiştirebilir fakat otomatik filtreyi aktif veya pasif yapamaz.Varsayılan değeri False.
AllowUsingPivotTables True: Korunan sayfa üzerinde pivot tablo raporu kullanılmasına izin verir.Varsayılan değeri False.