Makale Özeti

Bu makalede, evrensel döviz kurlarının anlık bilgisini alan bir web servis kullanılarak, döviz çeviri uygulaması yapılmaktadır.

Makale

EVRENSEL DÖVİZ ÇEVİRİCİ UYGULAMASI
Bu makalede, evrensel döviz kurlarının anlık bilgisini alan bir web servis kullanılarak, döviz çeviri uygulaması yapılmaktadır.
5
Kullanacağımız web servis; bir dövizden diğer dövize dönüştürme oranı vermektedir. Bu değerler anlık olarak değişmekte ve dünya üzerindeki tüm döviz cinslerini barındırmaktadır.
1
Web servisini kullanabilmek için öncelikle servisi projemize referans olarak tanımlayalım. Bu işlem için; proje sağ tuş menüsünden Add Web Reference komutunu çalıştıyoruz. Kullanacağımız servisin URL adresi; http://www.webservicex.net/CurrencyConvertor.asmx?WSDL
2
Komutu çalıştırdıktan sonra karşımıza çıkan penceredeki URL kısmına web servisinin adresini yazıp Go tuşuna basıyoruz. Servise bağlanıldığında servisin içindeki metodları görüntüleyen ekranla karşılaşıyoruz. Web reference name bölümüne istediğiniz herhangi bir isim yazarak, Add Reference düğmesine basıyoruz.
3
Object Browser bölümünden web servisi incelediğimiz de Currency adında döviz cinslerini barındıran bir Enum, CurrencyConvertor adında çeviri yapacağımız metodu barındıran bir class olduğunu görebiliriz.
Web sayfasının tasarımı aşağıdaki gibidir;
4
<table cellpadding="3" cellspacing="3" align="center">
<tr style="color: #000080"> <td align="center"> Bu Dövizden</td> <td style="color: #000080" > </td>
<td align="center"> Bu Dövize</td> </tr>
<tr> <td>
<asp:ListBox ID="lstDoviz1" runat="server" Height="200px" Width="150px" ForeColor="#000066"> </asp:ListBox> </td>
<td style="color: #000080" > >></td> <td>
<asp:ListBox ID="lstDoviz2" runat="server" Height="200px" Width="150px" ForeColor="#000066"> </asp:ListBox> </td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">
<asp:Button ID="Button1" runat="server" BackColor="White" Font-Bold="True" ForeColor="#000066" Text="Dönüştür" Width="150px" /> </td> </tr>
<tr> <td align="center"> <asp:Label ID="lblDoviz1" runat="server" ForeColor="#000099"></asp:Label> </td>
<td align="center" style="color: #000080"> =</td>
<td align="center"> <asp:Label ID="lblDoviz2" runat="server" ForeColor="#000099"></asp:Label> </td>
</tr>
</table>
Sayfa açıldığında, web servisteki döviz kurlarını listboxlarda görüntülemek için; Enum classını kullanarak döviz kurlarının isim ve değerlerini listbox öğesi olarak ekliyoruz.
Private Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load

If Not Page.IsPostBack Then

Dim s As String
Dim i As Integer = 0

For Each s In [Enum].GetValues(GetType(net.webservicex.www.Currency))

Dim oge As New ListItem
oge.Value = s
oge.Text = [Enum].GetName(GetType(net.webservicex.www.Currency), i)
lstDoviz1.Items.Add(oge)
lstDoviz2.Items.Add(oge)
i += 1
Next s

End If
End Sub
Bir döviz kurundan diğer döviz kuruna çeviri için servisin, ConversionRate metodu kullanılmaktadır. Metod için iki parametre belirtmek gerekmektedir; ilk parametre hangi döviz kurunun, ikinci parametre hangi döviz kuruna çevirileceğini belirtir. Sayfayı çalıştırdığınızda görüntü Resim1 'deki gibidir.
Protected Sub btnDonustur_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles btnDonustur.Click

Dim kur As Double = CC.ConversionRate(lstDoviz1.SelectedValue, lstDoviz2.SelectedValue)
lblDoviz1.Text = "1 " & lstDoviz1.SelectedItem.Text
lblDoviz2.Text = kur & " " & lstDoviz2.SelectedItem.Text

End Sub
 
HoşÇakalın...