Makale Özeti

Bu makalede CRM 4.0'ın Ana ekranındaki menülerin nasıl özelleştirilebileceğinden bahsedeceğiz. Mevcut menü öğelerinin özelliklerini değiştrebileceği gibi yeni öğelerin de nasıl ekleneceği anlatılacaktır.

Makale

CRM sistemini kurduğunuzda size aşağıdaki gibi bir anaekranla karşılar.

 

Bu ana ekran tamemen özelleştirmeye açıktır. Burdaki WorkPlace,Sales gibi sekmelerin adlarını değiştirebileceğiniz gibi yenilerini de eklemeniz mümkündür. Bu makalemizde hem isim değiştirmeyi hem de bir menu altında başka bir web adresini nasıl göstereceğimizi göreceğiz. CRM’de Ana Ekran ile özellikler SiteMap entitysinde bulunur. Settings --> Customizations --> Export Customizations bağlantısını açın. Entityleri dışarı aktarmak için kullanılan ekran burasıdır. Buradan SiteMap öğesini seçin ve Export Selected Custimizations düğmesine tıklayın.

CRM, customizaitons.zip isimli bir dosya üretecektir. Bunu kaydettikten sonra zip’den çıkarın. Customizations.xml isimli bir dosya çıkacaktır. Bunu Açtığınızda CRM ana sayfasının xml şeklinde yer aldığını görecekseniz.

Şimdi Detaylara biraz inelim. Ve bir bağlantının adını değiştirelim. Mesela WorkPlace alanı altındaki Reports bağlantısının adını Raporlar olarak değiştirelim. XML içinde aşağıdaki ifadeyi bulun.

<SubArea Id="nav_reports" Entity="report" Url="/CRMReports/home_reports.aspx" DescriptionResourceId="Reports_Description">

            <Privilege Entity="report" Privilege="Read" />

</SubArea>

Aşağıdaki gibi değiştirin.:

<SubArea Id="nav_reports" Entity="report" Url="/CRMReports/home_reports.aspx" DescriptionResourceId="Reports_Description">

            <Titles>

              <Title LCID="1033" Title="Raporlar" />

            </Titles>

            <Privilege Entity="report" Privilege="Read" />

</SubArea>

Şimdi bu XML’i CRM içine almak gereklidir. Settings --> Customizations --> Import Custimizaitons yolunu izleyin. Browse düğmesine tıklayarak değişiklik yaptığımız Customizations.xml dosyasını seçin ve Ok tuşuna basın. Şimdi de Upload düğmesini tıklayarak SiteMap’i CRM’e geri yükleyin.

Import Selected Customizations bağlantısını tıklayarak özelleştirmenin CRM içine eklenmesini sağlayın. Eğer içeri alma işlemi sırasında bir hata olmazsa aşağıdaki gibi bir diyalog penceresi görüntülenecektir.

F5 tuşuna basarak CRM sayfasını yineleyin. Artık Reports yerine Raporlar yazdığını göreceksiniz.

Mantığı anladığımıza göre artık ana ekran üzerinde bir çok değişikliği yapabiliriz. Şimdi gene bir menu ekleyelim ama bu sefer üzerine tıklandığında bir web adresini göstersin. Aşağıdaki ifadeyi istediğiniz grup altına yerleştirin.

<SubArea Id="crm" Title="CRM Ana Sayfa" Url="http://crm.dynamics.com/" PassParams="1">

            <Titles>

              <Title LCID="1033" Title="CRM Ana Sayfa" />

            </Titles>

</SubArea>

Sitemap’i CRM içine aldığınızda CRM Ana Sayfa diye bir link gözükecektir ve üzerine tıkladığınızda Microsoft’un CRM sayfasına gidecektir.

Burada istediğiniz sayfayı göstererek CRM dışındaki bir sayfayı sanki CRM sisteminizin bir parçası olarak gösterebilirsiniz.

CRM her konuda olduğu gibi bu konuda da ne kadar esnek olduğunu göstermiştir.