Makale Özeti

Merhaba arkadaşlar bu makalemizde SQL server ile Databound (Gridview, Datalist, Repeater) kontroller ile pagin’in nasıl yapıldığına bakacağız.

Makale

DataBound Kontroller ile SQL Paging Kullanımı

SQL Server 2005 ile gelen ROW_NUMBER() fonksiyonu ile SQL Server üzerinde sayfalama yapmak artık çok kolay. ROW_NUMBER() fonksiyonu bize kayıtlarımızın yanında bir satır numarası oluşturur ve sayfalamamız ve indexlememiz için bize yardımcı olur. 

Row_Number() Kullanımı: 

select top 10 row_number() over (order by name asc) as SatyrNO, ProductID, Name,ProductNumber  from Production.ProductGördüğümüz gibi bize geriye satır no isimli bir field döndürüyor ve 1 den artarak bize satır numarası oluşturuyor.

Bu özellikle windows uygulamaları için güzel bir çözüm oldu. Web uygulamarında pagingleme oldukça basitti ama onunda dezavantajları vardı. Özellikle çok fazla kayıt içeren data datagride yüklendiğinde tüm veri hem gride yüklenirken oldukça zorlanıyordu hemde sayfalar arasında gezinirken veri tekrar tekrar yükleniyordu.

SQL server ile gelen ROW_NUMBER() fonksiyonu ile bize identity gibi artan bir satır numarası döner ve biz bu satır numarası üzerinde istediğimiz değerleri gönderir istediğimiz kadar kaydı görüntüleyebiliriz. Yani grid üzerinde kaç kayıt görüntülemek istersek o kadar kayıt gride yüklenecek. Buda inanılmaz bir performans kazancı olacak.

Örnek:

select * from (select row_number() over (order by name asc) as SatirNo, ProductID, Name,ProductNumber   from Production.Product) Products where (SatirNo between  20 and 30)Gördüğümüz gibi bize 20 ve 30 satır numarası arasındaki kayıtlar geri döndü.

Artık örneğimize geçebiliriz.

Yeni bir web site açalım ve bir grid ekleyelim. Gridimizi ekledikten ve pagin içinde bir label ekleyelim.  Grid üzerinde 10 kayıt görüntüleyeceğiz ve diğer kayıtlara geçmek için oluşturacağımız paging ile diğer sayfalardaki kayıtlara geçeceğiz.

Not: Aynı işlemi Datalist ve Repeater ile de yapabiliriz. Ben anlaşılır olması için Gridview üzerinde yapacağım.Kodumuzu yazmaya başlayalım; ilk olarak connection stringi ayarlayalım.

    SqlConnection Cnn;

    SqlCommand Cmd;

    DataSet Ds;

    SqlDataAdapter Da; 

  private string CnnStr() // Connection Stringi ayarladık

    {
        return "Data Source=*******;initial Catalog=*******;Uid=*******;pwd=*******";
    }


Connection Stringimizi oluşturduk, şimdi de Datayı çekecek olacak void’i yazalım.

    private void DatayiGetir(int Start, int End) // Görüntülenecek datayı çektik..

    {

        Cnn = new SqlConnection(CnnStr());

        string sqlstr = "select * from (select row_number() over (order by InsertionDate asc) as SatirNo, InsertionDate, UpdateDate from Messages) Messages where (SatirNo between  " + Start + " and " + End + ")";

        Da = new SqlDataAdapter(sqlstr, Cnn);

        Ds = new DataSet();

        Da.Fill(Ds, "tbl");

        GridView1.DataSource = Ds.Tables[0];

        GridView1.DataBind(); 

    }


Voidimizi yazdıktan sonra şimdi de sayfamızdaki paginglemeyi ayarlayalım. Bunun için öncelikle ihtiyacımız olan Toplam kayıt sayısıdır. Buradan sayfalanacak olan sayfa sayısını bulacağız.

    private int KayitSayisi() // Sayfalama için Toplam kayıt sayısını aldık.

    {

        Cnn = new SqlConnection(CnnStr());

        string sqlstr = "select Count(*)  from Messages";

        if (Cnn.State == ConnectionState.Closed) Cnn.Open();

        Cmd = new SqlCommand(sqlstr,Cnn);

        int recordCount= (int)Cmd.ExecuteScalar();

        return recordCount;

    }

Toplam kayıt sayısını aldıktan sonra şimdi Sayfa sayısını bulalım ve pagini ekrana basalım.

private void PagingiOlustur()

    {

        int ToplamSayfaSayisi;

        StringBuilder sb = new StringBuilder();

        if (KayitSayisi() % 10 == 0)

        {

            ToplamSayfaSayisi = KayitSayisi() / 10;

        }

        else

        {

            ToplamSayfaSayisi = KayitSayisi() / 10 + 1;

        }

        for (int i = 0; i < ToplamSayfaSayisi; i++)

        {

                sb.Append("<a href=SQLPagingAndCustomDataGrid.aspx?Sayfa=" + +(i) + ">" + (i + 1) + "</a>\n");

        }

        Label1.Text = sb.ToString();

    }

Pagingimizi oluşturduktan sonra artık paging işleminin çalışması için Formumuzun loadında Datayı getirecek vodidi ve paging oluşturacak voidi çağıralım.

  private int SayfaNo, Baslangic, Bitis;

    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)

    { 

      if (!Page.IsPostBack)

        {

            if (Request.QueryString["Sayfa"] != null)

            {

                SayfaNo = Convert.ToInt32(Request.QueryString["Sayfa"]);

            }

            else

            {

                SayfaNo = 0;

            }

            Baslangic=(SayfaNo *10) + 1;

            Bitis = Baslangic +  10 -1;

 

            PagingiOlustur();

            DatayiGetir(Baslangic,Bitis);       

        }

    }Şimdi Projemizi çalıştıralım;Satır numaralarına dikkat ederseniz 1 den 10 a kadar devam ediyor.  2. sayfaya geçelim.Yine satır numaralarına dikkat edersek  10 dan 20 ye kadar yani 2. sayfadaki kayıtları gösteriyor. Gerçekten çok hızlı : )

Sizde uyguladığınızda datanın gridview ile paginglenmesine göre daha performanslı olduğunu göreceksiniz.

Bu makalenin de sonuna geldik, başka bir makalede görüşmek üzere başarı ve iyi günler dilerim.

Sem GÖKSU
MCP | MCAD.NET | MCTS

Örnek Kodlar için mail adresimi kullanabilirsiniz

askisem@hotmail.com

Kaynaklar

http://msdn.com