Makale Özeti

C# ve VB.Net sınıflarını aynı uygulamada kullanmak için yapmamız gerekenler..

Makale

image.jpg

 

Önce yapmamız gereken şey Visual Studio'da yukarıdaki gibi bir App_Code klasörü oluşturmak. Sonra bu klasörün içinde Class1.vb ve Class2.cs adlı 2 class oluşturmak.

Class1.cs'ye şunları yazalım öylesine:

public class Class1
{
    public static string Selam()
    {
        return "Bu, selamın C# halidir";
    }
}

Class1.vb'ye ise şunları yazalım:

Imports Microsoft.VisualBasic

Public Class Class2

     Public Shared Function Selam() As String
         Return "Bu, selamın VB halidir"
     End Function

End Class

Şimdi compile ettiğimizde şu hatayı alırız:

Error 1 The files ‘/ProjeAdi/App_Code/Class2.vb’  and ‘/ProjeAdi/App_Code/Class1.cs’ use a different language, which is not allowed since they need to be compiled together.

Artık geriye yapmamız gereken son şeyler kalıyor:

App_Code'un içine 2 klasör oluşturup birine CSCode diğerine VBCode adını verin. Daha önce hazırladığımız classları ilgili dillerine göre içlerine atın.

Web.config dosyamızda ise aşağıdaki değişikliği yapın:

<compilation debug="true">
  <codeSubDirectories>
     <add directoryName="CSCode"/>
     <add directoryName="VBCode"/>
  </codeSubDirectories>
</compilation>

Herşey bundan ibaret. Uzun bir aradan sonra makale tadında oldu bu da. İşinize yarar umarım, kolay gelsin.

Yağız Gönüler
www.yagizgonuler.com