Makale Özeti

C# ve Vb.Net ‘de AutoComplete özelliğini inceleyeceğiz. Öncelikle AutoComplete hakkında kısa bilgi vermek istiyorum. AutoComplete ilk olarak Google ‘da uygulanan ve siz kelimeyi yazdıktan sonra o kelimeyi tamamlayan bir yapıdır.Aşağıdaki resimde daha iyi görebilirsiniz.

Makale

Herkese Merhabalar;

C# ve Vb.Net ‘de AutoComplete özelliğini inceleyeceğiz. Öncelikle AutoComplete hakkında kısa bilgi vermek istiyorum. AutoComplete ilk olarak Google ‘da uygulanan ve siz kelimeyi yazdıktan sonra o kelimeyi tamamlayan bir yapıdır.Aşağıdaki resimde daha iyi görebilirsiniz.


 

Gördüğünüz gibi A kelimesine bastıktan sonra otomatik olarak bunun yanına gelebilecek cümleleri kendi tamamlıyor.Hemen Kodlarına geçelim. Her zamanki gibi Microsoft SQL için deneme veritabanı olan Northwind ‘den birkaç isim aldım.

C#

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
    cmbIsimler.Items.AddRange(new object[] {
                                "Aaron Alex",
                                "Aaron Bud",
                                "Aarts Jan",
                                "Abas S.J.",
                                "Abbey Michael",
                                "Abdelguerfi Mahdi",
                                "Abel David",
                                "Abel Peter",
                                "Abelson Amanda",
                                "Baase Sara",
                                "Baber Robert Laurence",
                                "Babet Bruneau",
                                "Bache Richard",
                                "Back Thomas",
                                "Bacon Jean",
                                "Bacon Jonathan",
                                "Bacon Jonathan P.",
                                "Baczewski Philip"
                                });
    }


Vb.NET

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
    cmbIsimler.Items.AddRange(New Object() {"Aaron Alex", "Aaron Bud", "Aarts Jan", "Abas S.J.", "Abbey Michael", "Abdelguerfi Mahdi", "Abel David", "Abel Peter", "Abelson Amanda", "Baase Sara", "Baber Robert Laurence", "Babet Bruneau", "Bache Richard", "Back Thomas", "Bacon Jean", "Bacon Jonathan", "Bacon Jonathan P.", "Baczewski Philip"})
  End Sub


Form1_Load eventine ComboBox’daki verileri atadıktan sonra şimdide AutoComplete yapacak kodumuzu yazalım

C#

 

public void AutoComplete(ComboBox cb, System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs e)
    {
      string strFindStr = "";
 
      if (e.KeyChar == (char)8)
      {
        if (cb.SelectionStart <= 1)
        {
          cb.Text = "";
          return;
        }
 
        if (cb.SelectionLength == 0)
          strFindStr = cb.Text.Substring(0, cb.Text.Length - 1);
        else
          strFindStr = cb.Text.Substring(0, cb.SelectionStart - 1);
      }
      else
      {
        if (cb.SelectionLength == 0)
          strFindStr = cb.Text + e.KeyChar;
        else
          strFindStr = cb.Text.Substring(0, cb.SelectionStart) + e.KeyChar;
      }
 
      int intIdx = -1;
 
   
 
      intIdx = cb.FindString(strFindStr);
 
      if (intIdx != -1)
      {
        cb.SelectedText = "";
        cb.SelectedIndex = intIdx;
        cb.SelectionStart = strFindStr.Length;
        cb.SelectionLength = cb.Text.Length;
        e.Handled = true;
      }
 
    }


Vb.NET

Public Sub AutoComplete(ByVal cb As ComboBox, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs)
    Dim strFindStr As String = ""
    If (e.KeyChar = CType(8,Char)) Then
      If (cb.SelectionStart <= 1) Then
        cb.Text = ""
        Return
      End If
      If (cb.SelectionLength = 0) Then
        strFindStr = cb.Text.Substring(0, (cb.Text.Length - 1))
      Else
        strFindStr = cb.Text.Substring(0, (cb.SelectionStart - 1))
      End If
    ElseIf (cb.SelectionLength = 0) Then
      strFindStr = (cb.Text + e.KeyChar)
    Else
      strFindStr = (cb.Text.Substring(0, cb.SelectionStart) + e.KeyChar)
    End If
    Dim intIdx As Integer = -1
    intIdx = cb.FindString(strFindStr)
    If (intIdx <> -1) Then
      cb.SelectedText = ""
      cb.SelectedIndex = intIdx
      cb.SelectionStart = strFindStr.Length
      cb.SelectionLength = cb.Text.Length
      e.Handled = true
    End If
  End Sub


Yukarıda yazmış olduğumuz metoda bir tane combobox ve onun KeyPress event ini atamamız gerekiyor.O halde ComboBox’ın KeyPress eventinden yararlanıcaz. KeyPress Eventine çift tıklayarak aşağıdaki kodları yazmanız gerekmektedir.

C#

 

private void cmbIsimler_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {
      AutoComplete(cmbIsimler, e);
    }


Vb.NET

Private Sub cmbIsimler_KeyPress(ByVal sender As Object, ByVal e As KeyPressEventArgs)
   AutoComplete(cmbIsimler, e)
 End Sub


Kodlarımızı çalıştırdıktan sonra ComboBox’ımızın içine bir harf girdikten sonra tamamlandığını göreceksiniz.Yalnız dikkat etmemiz gereken bir nokta var.ComboBox’ın DropDownStyle özelliği Dropdown olarak kalmalı. DropdownList olarak işaretlediğiniz zaman KeyPress eventi tam tetiklenmiyor.

 Umarım yararlı bir makale olmuştur.

Herkese Sevgilerle..