Makale Özeti

Bir önceki yazımızda hazırlamış olduğumuz Smart Document projemize kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Makale

C#,  Smart Document, Zen Sanatı

Bölüm 2

Bir önceki yazımızda hazırlamış olduğumuz Smart Document projemize kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Aşağıdaki örnek kod parçasında 3 kontrolden oluşan bir task pane örneği bulabilirsiniz.

public string get_SmartDocXmlTypeName(int XMLTypeID)

{

       return "http://schemas.microsoft.com/office/smartdocuments/2003#default";

}

public int SmartDocXmlTypeCount

{

       get

       {

              return 1;

       }

}

public string get_SmartDocXmlTypeCaption(int XMLTypeID, int LocaleID)

{

       return "Smart Document 2004 Demo";

}

public int get_ControlID(string XMLTypeName, int ControlIndex)

{

       return ControlIndex;

}

public int get_ControlCount(string XMLTypeName)

{

       return 3;

}

public C_TYPE get_ControlTypeFromID(int ControlID, string ApplicationName, int LocaleID)

{

       C_TYPE obj=new C_TYPE();

       switch (ControlID)

       {

             case 1:

                    obj=C_TYPE.C_TYPE_IMAGE ;break;

             case 2:

                    obj=C_TYPE.C_TYPE_SEPARATOR;break;

             case 3:

                    obj=C_TYPE.C_TYPE_LABEL;break;

       }

       return obj;

}

public void PopulateImage(int ControlID, string ApplicationName, int LocaleID, string Text, string Xml, object Target, ISmartDocProperties Props, ref string ImageSrc)

{

       ImageSrc=@"C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\1033\MS_LOGO-2.jpg";

}

public string get_ControlCaptionFromID(int ControlID, string ApplicationName, int LocaleID, string Text, string Xml, object Target)

{

       string obj="";

       switch (ControlID)

       {

             case 1:

                    obj=" " ;break;

             case 2:

                    obj=" ";break;

             case 3:

                    obj="LABEL";break;

       }

       return obj;

}

public string get_ControlNameFromID(int ControlID)

{

       return "CONTROL " + ControlID;

}

Yukarıdaki örnekte bulunan 3 adet kontrol sırasıyla image, seperator ve label dır. Task Pane sadece satırlardan oluşmaktadır ve yanyana 2 adet kontrol koymak normal yollardan mümkün değildir. Kendi activex objesini yazmadıkça veya bir imaj bu amaç için kullanılmadıkça aynı satırda 2 adet (örn: Evet, Hayır butonları gibi..) kontrol bulmak mümkün değildir.

Gerekli eklemeleri ve değişiklikleri yaptıktan sonra yapılması gereken işlem DLL üretebilmek için projenin derlenmesidir.

XML Manifest

DLL oluşturma işleminden sonra bu objenin Word ve ya Excel dökümanına eklenebilmesi için; yani kurulumunun yapılabilmesi için manifest dosyasına ihtiyacımız olacaktır.

Bu dosyayı oluşturmak için herhangi bir xml editor ü veya sadık dostumuz notepad i kullanabilirsiniz.

XML Manifest

<SD:manifest xmlns:SD="http://schemas.microsoft.com/office/xmlexpansionpacks/2003">

        <SD:version>1.1</SD:version>

        <SD:updateFrequency>20160</SD:updateFrequency>

        <SD:uri>SmartDocument</SD:uri>

        <SD:solution>

               <SD:solutionID>SmartDocument.Class1</SD:solutionID>

               <SD:type>smartDocument</SD:type>

               <SD:alias lcid="*">Smart Document 2004 Demo</SD:alias>

               <SD:file>

                    <SD:type>solutionActionHandler</SD:type>

                    <SD:version>1.0</SD:version>

                     <SD:filePath> SmartDocument.dll</SD:filePath>

                    <SD:CLSNAME>SmartDocument.Class1</SD:CLSNAME>

                    <SD:managed/>

               </SD:file>

      </SD:solution>

       <SD:solution>

            <SD:solutionID>schema</SD:solutionID>

             <SD:type>schema</SD:type>

             <SD:alias lcid="*"> Smart Document 2004 Demo Schema</SD:alias>

             <SD:file>

                    <SD:type>schema</SD:type>

                    <SD:version>1.0</SD:version>

                   <SD:filePath>SmartDocument.xsd</SD:filePath>

             </SD:file>

      </SD:solution>

</SD:manifest>

XML Manifest  dosyasında gerekli alanları ve tanımları yaptıktan sonra kurulum için gerekli parçayıda tamamlamış oluyoruz.

XML Schema

Smart Document veya Persistant Task Pane yaratma kararınıza göre schema kullanıp kullanmama kararı verebilirsiniz, schema yapısı task pane ile doküman arasındaki bağlantıyı sağlamaktadır. .Net içerisinden isterseniz Smart Document isterseniz Persistant Task Pane yazın her iki durumda da schema mutlaka tanımlamak ve yaratmak zorundasınız. Kullanmayacak olsanız bile.

Aşağıda detayları bulunan tek elemanlı olan schema mızı bu örnek için kullanabiliriz. İçindeki tek eleman bu örnekte kullanılmayacak olan bir örnek olmasına rağmen daha sonraki yazılarımda Smart Document yapısı için schema ile örneklerde sunacağım.

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

xmlns="SmartDocument" targetNamespace="SmartDocument"

       elementFormDefault="qualified">

         <xsd:element name="textbox" type="xsd:string"/>

</xsd:schema>

Son olarak hazırlamış olduğumuz bu 3 parçayı aynı foldera koymak ve kurulum için gerekli hazıfrlıkları yapmak gerekiyor.

Güvenlik

.Net ile yazılan XML Manifest dosyalarının Office 2003 aracılığı ile kullanılabilmesi için tarafınızca alınmış bir dijital sertifika ile imzalanmış olması gerekir. Verisign ve ya diğer CA (Certificate Authortiy-Sertifika Sağlayıcı) tarafından verilen sertifika ile bunu yapabilirsiniz fakat development amacıyla, bu kontrolü bypass etmek için geçici bir çözüm olan registry key ini eklemek gerekiyor.

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Common\Smart Tag]

"DisableManifestSecurityCheck"=dword:00000001


Bu yazıyı disableSecurity.reg isimli bir dosyaya yazın ve çalıştırın. Daha sonrasında karşımıza çıkacak olan hata mesajı yerine aşağıdaki ekranı alacağız ve kontrolü bypass etme şansımız olacak.

Güvenlik ile ilgili yapılması gereken bir adım daha var, bu da framework tarafında çalıştırılacak olan yaratmış olduğumuz dll in bulunduğu daha doğrusu install sonrası bulunacağı foldera FULLTRUST vermek. Bu değişikliği .Net Framework caspol.exe uygulaması aracılığı ile yapacağız.

%WINDIR%\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\caspol -pp off -ag 1.1 -url "%UserProfile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Schemas\SmartDocument\*" FullTrust -n SmartDocument.NET

%WINDIR%\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\caspol -pp on

Yukarıdaki metni .bat uzantılı bir dosya içerisine kaydedin ve çalıştırın. Yapılan değiğşikliği security.config dosyasından kontrol edebilirsiniz. Bu dosya üzerinde manual herhangi bir değişiklik yapmadan önce yedeğini almayı unutmayınız!

Kurulum

Tüm bu hazırlıklardan sonra gelelim uygulamamızın kurulmasına:

Data-XML-XML Expansion Packs menüsünden karşımıza çıkacak olan ekrandan daha önceden hazırlamış olduğumuz manifest dosyasına ulaşalım.

XML Manifest dosyamızı seçerek yükleme işlemini yaptıktan sonra “Attach”  diyebiliriz ve “OK” ile menüyü kapatabiliriz.

Excel dökümanımızın sağ tarafında 3 kontrolden oluşan Task Pane imiz hazır durumda karşımızda olacaktır.


Hepinizi kolay gelsin.

Yazının Özlü Sözü : Make things easy not easier. A.Einstein