Makale Özeti

VB.net kullanarak Axapta'ya nasıl bağlanacağımızı (Login) olacağımızı ve Axapta Class'larını nasıl kullanacağımızı bir önceki makelemizde görmüştük. Şimdi ise VB.net ile yazdığımız kodların C# şeklide yazılmış şekillerini görelim.

Makale

VB.net kullanarak Axapta'ya nasıl bağlanacağımızı (Login) olacağımızı ve Axapta Class'larını nasıl kullanacağımızı bir önceki makelemizde görmüştük.

Şimdi ise VB.net ile yazdığımız kodların C# şeklide yazılmış şekillerini görelim.

Bu makaleden daha çok yaralanmanız için lütfen http://www.yazgelistir.com/Makaleler/1000001271.ygpx makalemizi okuyunuz.

private object Logon2(string defaultLogon, string configuration, string company, string Password)
{
 
const object FUNCTION_NAME = "GetNotificationHeader";
 
  try {
           axapta = new AxaptaCOMConnector.Axapta2();
           axapta.Logon2(defaultLogon, Password, company, "", "", "", configuration, "false", "", "");
   }
catch (Exception ex) {
   
string strErrorMessage;
   strErrorMessage = " ERROR IN " + MODULE_NAME + "." + FUNCTION_NAME + " ERRSOURCE: " + Err.Source + " ERRCODE: " + Err.Number + "       ERRDESC: " + Err.Description + " ERRLINE: " + Erl();
   InformationManager.HandleError(MODULE_NAME, FUNCTION_NAME, strErrorMessage, InformationManager.LOG_TYPE_ERROR);
   Err.Clear();
 }
finally {
 }

Axapta'ya bağlandıktan sonra aynı Axapta nesnesini kullanarak Axapta içinde bulunan Global Class ına ait operatingSystem metod'unu çağırmaya çalışalım.

private string getOSName()
{
 object result;
 
try {
   result = axapta.CallStaticClassMethod("Global", "operatingSystem", null, null, null, null, null, null);
   if ((!(result == null))) {
     return result.ToString();
   } else {
     return null;
   }
 }
catch (Exception ex) {
 }
finally {
   
if (!(axapta == null)) {
     try {
       axapta.Logoff();
     }
catch (Exception ex) {
     }
   }
 }
}

Axapta Class'ını nasıl çağıracağımıza bakalım. Yukarıda yazdığımız fonksiyonu da kullanalım. Yazacağımız örnekte bir recordSet'i göndermeye çalışacağız.

private object CallAxaptaClassMethod(ADODB.Recordset axRecorset, string strAxMethodName)
{
 
const object FUNCTION_NAME = "CallAxaptaClassMethod";
 
string osName;
 
object returnd;
 
string ssss;
 
try {
   osName = getOSName();
   if (!(osName == null)) {
     axapta.TTSBegin();
     returnd = axapta.CallStaticClassMethod("dataInAxapta", strAxMethodName, axRecorset, null, null, null, null, null);
     axapta.TTSCommit();
   } else {
     throw new Exception("Axapta Connection Not Setvvvv");
   }
 }
catch (Exception ex) {
   
string strErrorMessage;
   axapta.TTSAbort();
   if (!(axapta == null)) {
     axapta.Logoff();
   }
   strErrorMessage = " ERROR IN " + MODULE_NAME + "." + FUNCTION_NAME + " ERRSOURCE: " + Err.Source + " ERRCODE: " + Err.Number + " ERRDESC: " + Err.Description + " ERRLINE: " + Erl();
   InformationManager.HandleError(MODULE_NAME, FUNCTION_NAME, strErrorMessage, InformationManager.LOG_TYPE_ERROR);
   Err.Clear();
 }
finally {
 }
}