Makale Özeti

Önceki yazılarımızda Crystal Reports ile temel bir rapor oluşturma, rapor düzenleme ve ileri kontrolleri yapabilme konuları üzerinde durmuştuk. Bu yazımızda Crystal Reports ile parametre kullanımı üzerinde duracağız.

Makale
Crystal Reports ile Raporlarda Parametre Kullanımı

Önceki yazılarımızda Crystal Reports ile temel bir rapor oluşturma, rapor düzenleme ve ileri kontrolleri yapabilme konuları üzerinde durmuştuk. Bu yazımızda Crystal Reports ile parametre kullanımı üzerinde duracağız.

Öncelikli olarak parametre ne demektir ve bir raporda parametre kullanma ihtiyacı ne zaman duyulur konuları üzerinde duralım. Elinizde çok fazla sayıda alan ve satır içeren bir rapor olduğunu düşünün. Rapor kullanıcılarının bu kayıtlardan sadece istediklerini getirebilmelerini sağlayan alanlara parametre alanları diyoruz. Örnek vermek gerekirse , sitenizin müşterilerini listeleyen bir raporunuz var ama siz sadece Marmara bölgesindeki kayıtlarla ilgileniyorsunuz. Bölge alanını parametre olarak düşünüp, sabit veya değişken parametre kullanmak suretiyle kayıtlarınızı filtreleyebilirsiniz.

Basit bir raporu baştan sona dizayn ederek parametre alanlarını uygulamalı olarak anlayalım.Daha önceki örneklerimizde yaptığımız gibi yeni bir rapor oluşturmak için Blank Report seçerek ilerliyoruz. Örneğimizde RDO Connection tipi altında Xtreme Sample Database 10 isimli Crystal Reports’un kendi veritabanından faydalanacağız. Tablo olarak Customers tablosunu seçmemiz yeterli.

Aşağıdaki şekilde gördüğünüz gibi Customers tablosundan sadece Customer Name, Contact Last Name, Address1 ve Country alanlarını raporumuza ekliyoruz. Bu alanları Field Explorer penceresi içinde Database Fields içinden rapor dizayn penceresi içinde Details bölümüne sürüklememiz yeterli olacaktır.F5 ‘e basmanız durumunda tüm ülkelerde bulundan müşteri kayıtlarının listelendiğini göreceksiniz. Bu adımda yapacağımız işlem sadece raporu çalıştıran kullanıcının istediği ülkelerin müşterilerini getirmek olacak.

Bu amaçla Field Explorer penceresi içinde Parameter Fields’a sağ tıklayarak New’a basalım.Parametre alanının adı , rapor içinde kullanırken bize lazım olacak. O nedenle anlamlı ve net bir isim vermeniz tavsiye edilir. Biz örneğimizde CountryValue ismini seçtik. Prompting Text, rapor çalıştığı zaman açılacak pencerede kullanıcıya çıkan yol gösterici bilgidir. Value Type da önemli bölümlerden biridir. Gönderilecek olan parametrenin eşitleneceği rapor alanının tipini belirtmekte kullanılır. Örneğimizde ülke adlarını eşleyeceğimiz için Value type olarak String seçiyoruz.Şekilde görüldüğü gibi parametre özelliklerini belirtirsek raporumuza bir parametre alanı eklemiş olacağız. Şu anda rapor içinde kullanılabilir bir parametre alanı eklemiş olduk. Fakat bu parametre alanını henüz rapor içinde kullanmadık. Bu parametre alanını rapor içinde kullanarak kayıtlarınızı belli bir alana göre filtrelemek için üst menude Report altında Select Expert’e basmanız gereklidir. Select Expert’e basınca hangi tablonun hangi alanına filtre koyacağımız bilgisini bizden isteyen aşağıdaki resimdeki pencere açılacaktır.Görüldüğü gibi Customer.Country’yi seçiyoruz. Parametre alanı mevcut rapor alanlarınız arasından seçilebileceği gibi rapor içinde kullanmadığımız diğer alanlar arasından da seçilebilir. Bu seçimi yaptıktan hemen sonra karşımıza Select Expert penceresi açılır.Şekilde gördüğünüz seçim, Customer.Country alanının kullanıcı tarafından gönderilecek olan CountryValue adındaki parametreye eşit olduğu kayıtların seçileceği anlamına gelir. CountryValue önündeki ? simgesi bu alanın parametre alanı olduğu anlamına gelir.

Raporu çalıştırırsak aşağıdaki pencere açılacak ve bizden bir parametre değeri istenecektir. İlgili parametre değeri girilerek , sadece o değerdeki ülkelerin müşterileri listelenecektir. Örneğimizde değeri France olarak girdik.Seçim yapıldıktan sonra sonuçlar listelenecek ve sadece Fransa’daki müşteriler listelenmiş olacaktır.

Temel bir parametre alanı yaratmayı ve kullanmayı görmüş olduk. Bir sonraki yazımızda parametre alanlarının detaylı özellikleri, sabit değer olarak parametre kullanmak, çoklu parametre ve değer aralığında parametre özelliklerini kullanmayı göreceğiz.

Onur Kulabaş
Yazılım Danışmanı


Sorularınız için onur.kulabas@bilgeadam.com