Makale Özeti

Eğer Türkiye’deki firmalara Axapta kurulumu yapıyorsanız Türkiye ile ilgili özel güncellemeleri sisteme ayrıca yüklemelisiniz. Çünkü Türkiye’ye özel geliştirmeler Microsoft Global tarafından değil, Microsoft Türkiye tarafından yazılmaktadır. Ardından da konfigurasyonları ayarlama ve programı derleme işini tamamladığınızda kurulum bitmiş demektir.

Makale

            Eğer Türkiye’deki firmalara Axapta kurulumu yapıyorsanız Türkiye ile ilgili özel güncellemeleri sisteme ayrıca yüklemelisiniz. Çünkü Türkiye’ye özel geliştirmeler Microsoft Global tarafından değil, Microsoft Türkiye tarafından yazılmaktadır. Ardından da konfigurasyonları ayarlama ve programı derleme işini tamamladığınızda kurulum bitmiş demektir.

            Dünya ülkelerine baktığımızda her ülkenin kendisine özgü uyması gereken kurallar vardır. Örneğin bir ülkedeki firmaların yıl sonu vermeleri gereken muhasebe raporları başka ülkelerdeki firmalardan farklılık gösterir. Bu durumda her ülke için, o ülkeye özel geliştirmeler yapmak gerekliliği doğar. Türkiye için özel geliştirmeler Microsoft Türkiye’nin sorumluluğundadır ve belirli aralıklarla Türkiye versiyonu güncellenir.

            Öncelikle Microsoft Türkiye’nin göndermiş olduğu güncelleme CD’sini açalım. Bu aşamada belirli dosyaları Axapta uygulamasına ve istemcisine kurmamız gerekecek. En önemli nokta ise hangi dosyayı nereye kopyalayacağımızı bilmek.. CD’nin içeriği aşağıdaki gibidir :

İlk olarak Application klasörünü açıyoruz :

Yukarıdaki gördüğümüz iki dosyayı Axapta uygulamasını kurduğumuz klasöre kopyalıyoruz. Bu dosyalar Türkiye için yazılmış ek geliştirmeleri içeriyor. Eğer kurulumda yolu değiştirmediyseniz ilgili klasör :

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Navision\Axapta Application \ Appl \ Standart

Burada Application Data klasörünün gizli olduğuna dikkat edin.

 

Ardından CD’deki Internal Help Files klasörüne gelelim. Bu doyalar Türkiye geliştirmeleri için uygulama yardım dosyalarıdır. Bu dosyalar da Axapta uygulama klasörüne kopyalanmalıdır.

 

Şimdi ise en dikkatli olmanız gerken klasöre geliyoruz. “Kernel & Label Files” klasörünü açalım. İlgili klasörü açtığımızda :

 

Koyu renk ile gösterilmiş olan dosyaları kopyalıyoruz. “.ktd” uzantılı dosyayı almayın. Kopyaladığınız dosyaları Axapta uygulama klasörüne yapıştırıyoruz. Ardından da “axsystr.ktd” dosyasını alıp Axapta istemci klasörüne kopyalamalıyız. Canlı kullanımda ise aynı dosyayı tüm istemcilere kopyalamanız gerekecektir. İstemci klasörünün yolunu değiştirmediyseniz :

C:\Program Files\Navision\Axapta Client\Bin

axsystr.ktd dosyasını kopyalamayı unutursanız, uygulamayı türkçe olarak açamazsınız!

Tekrar Axapta CD’sine döndüğümüzde :

smmPhone.acx dosyasını göreceksiniz. Bu dosyayı Axapta istemci klasörüne kopyalayın. Bu dosya Axapta’nın telefon arama desteği ile ilgilidir.

Anıl ÖZAY
Yazılım Mühendisi
anil.ozay@yazgelistir.com