Makale Özeti

Merhaba arkadaşlar, bu makalemiz Viusal studio toolbox’da olmayan bir başka custom web control geliştireceğiz. Rollover Image Link…

Makale

RolloverImage Link

Bir websitesi hazırlıyorsak ve flash bilmiyorsak menülerimizi hareketlendirmek içinrollover düğmeler bizim için olmazsa olmaz denebilecek bir kontroldür. Ama neyazık ki bu kontrol hazır bir şekil de visual studio içerisinde yer almıyor.Bunu halletmek için javascript ile kontrol etmek zorunda kalıyoruz. Eğerresimin üzerindeyse şu resmi getir, resmin üzerinde değilse bu resmi getirgibi. Ayrıca her projemizde bu işlemi ayrı ayrı yapmak zorunda kalıyoruz. Kendiadıma konuşursam ben aynı şeyleri tekrarlamayı hiç sevmiyorum. Bu yüzden de bukontrolümü bir defa yazacağım ve bundan sonraki tüm projelerimde bunukullanacağım.

NavigateURL,İmageURL ve HoverImageURL’i properties page’den seçip başka hiçbir işlemyapmadan rollover image linkimin çalışmasını sağlayacağım. Projemizebaşlayalım. Şimdi ilk olarak yeni bir WebControl Library projesi oluşturalım.

Projemioluşturduktan sonra ilk olarak Projemin referanslarına System.Design’ıekledim. Kontrolümüzü oluşturmak için yazmaya başlayalım;

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Text;

using System.Web;

using System.Web.UI;

using System.Web.UI.WebControls;

using System.Drawing;

using System.Web.UI.Design;

using System.Drawing.Design;

 namespace SemControls

{

 

//Konrolümün sayfa üzerinde alacağı adı belirliyorum…

    [DefaultProperty("Text")]

    [ToolboxData("<{0}:elcinRolloverButtonrunat=server></ {0}:elcinRolloverButton>")]

    public class elcinRolloverButton: WebControl

    {

  //Kontrolüme kazandıracağım özellikler içingerekli değişkenleri tanımlıyorum…

        private string imageURL;//Görüntülenecek olan Resim

        private string hoverImageURL;//Mouse ile üzerine geldiğimizdegörüntülenecek olan resim…

        private string navigateURL;//Resime tıkladığımızda yönlenecekolan link…

// ElcinRolloverImage İsimli Bir PropertyGrubuna eklenecek buözellik resim üzerinde geldiğinde görüntülencek olan resimi seçmemizisağlayacak...

        [Category ("ElcinRolloverImage")]

        [Browsable (true)]

        [Description ("Görüntülemek istediğiniz dosyanın yolunubelirtiniz..")]

        [Editor (typeof(System.Web.UI.Design.UrlEditor),typeof (System.Drawing.Design.UITypeEditor))]//Bu bize özellik penceresindebrowse yapma imkanı sunacak…

        public string HoverImageUrl

        {

            get

            {

                returnthis.hoverImageURL;

            }

            set

            {

                this.hoverImageURL= value;

            }

        }

// ElcinRolloverImage İsimli Bir PropertyGrubuna eklenecek buözellik görüntülencek olan resimi seçmemizi sağlayacak...

        [Category ("ElcinRolloverImage")]

        [Browsable (true)]

        [Description ("Görüntülemek istediğiniz dosyanın yolunubelirtiniz..")]

        [Editor (typeof(System.Web.UI.Design.UrlEditor),typeof (System.Drawing.Design.UITypeEditor))]

        public string ImageUrl

        {

            get

            {

                returnthis.imageURL;

            }

            set

            {

                this.imageURL= value;

            }

        }

// ElcinRolloverImage İsimli Bir PropertyGrubuna eklenecek buözellik yönlenecek olan sayfayı seçmemizi sağlayacak…

        [Category ("ElcinRolloverImage")]

        [Browsable (true)]

        [Description ("Görüntülemek istediğiniz dosyanın yolunubelirtiniz..")]

        [Editor (typeof(System.Web.UI.Design.UrlEditor),typeof (System.Drawing.Design.UITypeEditor))]

        public string NavigateURL

        {

            get

            {

                returnthis.navigateURL;

            }

            set

            {

                this.navigateURL= value;

            }

        }

// Kontrol oluşturulurken sayfaya eklenecek olanjavascript… Bu oluşturacağımız kontroldeki resimi değiştirmemizi sağlayacak…

        protected override void OnInit (EventArgs e)

        {

            if (! this.Page.IsClientScriptBlockRegistered ("SemHoverButtons"))

            {

                this.Page.RegisterClientScriptBlock("SemHoverButtons", "<script DEFER = true language=\"javascript\" type=\"text/javascript\"> <!--\r\tfunction newRollOver(targetDOmUrlName,URL){ \r\t\tvar img =document.images; \r\t\tvar i =0;\r\t\t// Look Though the DOM images for the onethat is named correctly, then preform the swap.\t\tfor(i=0; i<img.length;i++)\r\t\t\tif (img[i].name == targetDOmUrlName) img[i].src = URL;\r\t}\r//--> </script>");

            }

        }

 

//Şimdi kontrolümüzü oluşturuyoruz…

        protected override void Render (HtmlTextWriter writer)

        {

            try

            {

                stringrolloverButton=""; 

                if(navigateURL !="") rolloverButton+= "<a href=\"" + navigateURL.Replace("~/", "")+ "\">";//Url’ibelirledik…

                rolloverButton +="<img border=0";

                if(ToolTip.ToString() != "")rolloverButton += " alt=" + base.ToolTip.ToString();//Tooltip özelliğinibelirledik…

                if(Height.ToString() != "")rolloverButton += " height=" + base.Height.ToString();Resmin yükseklik özelliğiniekledik…

                if(Width.ToString() != "")rolloverButton += " width=" + base.Width.ToString();//Resmin genişlik özelliğiniekledik…

                rolloverButton+=" name=\""+ this.UniqueID.ToString() + "\"src='" + ImageUrl.Replace("~/","")

                    + "'onMouseOut=\"JavaScript:newRollOver('"

                    + this.UniqueID.ToString()+ "', '" + ImageUrl.Replace ("~/", "")

                    + "');\"onMouseOver=\"JavaScript:newRollOver('"

                    + this.UniqueID.ToString()+ "', '" + HoverImageUrl.Replace ("~/","")+ "');\">";

                    if(navigateURL !="") rolloverButton+= "</a>";

                writer.RenderBeginTag (HtmlTextWriterTag.Div);

               writer.Write (rolloverButton.ToString());

                writer.RenderEndTag ();

 

            }

            catch

            {

                writer.RenderBeginTag (HtmlTextWriterTag.Div);

                writer.Write("<img src=\"\">");//Resim ilkeklendiğinde boş bir resim gelsin…

                writer.RenderEndTag ();

            }       

        } 

    }

 

// Şimdi de Browse penceresi açıldığında bupencerenin title’ni değiştiriyoruz..

    public class UrlGraphicEditor: UrlEditor

    {

        // Properties

        protected override stringCaption

        {

            get

            {

                return"Lütfen Birşeyler Seçiniz";

            }

        }

    }

}

Şimdi testiçin projemize bir web site ekleyelim. Bu web Site’in Referencelerinaoluşturduğumuz WebControlLibrary’i ekleyelim.

Şimditoolbox’ımızı kontrol edelim…

En ÜstteelcinRolloverButton isimli kontrolümüzü sayfaya ekleyelim ve özellikleriniayarlayalım…

Projemiziçalıştıralım…

Evet, şimdibirde resmin üzerine geleleim…

Resimdeğişti ve 100.yıl yazısı da tooltip olarak göründü… Bu makalemizinde de sonunageldik. Teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

SemGÖKSU
MCP | MCAD.NET | MCTS
| ASP.NET MVP

ÖrnekKodlar için mail adresimi kullanabilirsiniz
semgoksu@semgoksu.com 

Kaynaklar

< /spanstyle='color:#2B91AF'>< /spanstyle='color:#A31515'>