Makale Özeti

Örnekler ile inceliyoruz.

Makale

APPLICATION TEST CENTER – 4

ASP ve XSL ile Özelleştirilmiş HTMLRapor Oluşturma Örneği

  Bu örnek XLM rapordan XSL kullanarak nasıl HTLM sayfa yapılacağını gösteriyor.   XML verisinden direkt olarak htlm rapor oluşturulmasıtest sonuçlarının başka insanlar ile paylaşılması gösterilmesi durumunda çok kullanışlı bir yöntemdir.

Dosya ayarlarının yapılması:

  Örnek dosyaların çalıştığında, ACT raporların içerileceği bir klasör oluşturmaya ihtiyacınız olacaktır. Tüm örnek dosyalar;
• ListXMLFiles.asp
• TransformXML.asp
• ACTReport.xsi
• ACTstyles.css
• banner.gif
  Eğer ACT kullanılan makinede IIS kurulmuş ise, bu örnek dosyaları ACT proje klasörlerinin olduğu yere yerleştrebilirsiniz.
  Raporlar, bu klasöre yerleştirildiği anda online olacaktır. Sonra IIS’den bu klasörü ve örnek dosyaları işaret ederek virtual directory oluşturmalıyız. Bu virtual directory’nin izinleri (permissions) ASP sayfalarının çalışması için verilmiş izinlerle aynı olmalıdır. IIS’in kurulu olduğu makine Microsoft XML parser’ın versiyon 2 veya sonrasının kurulu olması gerekir.

Nasıl Çalışır:

  Bu örnek iki ASP sayfasına ayrılır.LİSTXMLFile.asp tüm XML rapor dosyaslarının listesini gösterir ve bu dosyalara link verir. Rapor adına tıklandığında ikinci ASP sayfası çağrılır. Bu sayfanın adı: TranformXML.asp. bu dosya, XML raporunu XSOL kullanarak HTTP şeklinde gösterir.
  Bu küçük örnek nasıl basit bir HTML raporyapılabileceğini gösterir. Aynı şekilde XSL kullanarak verileri sıralama, şartlar altında gösterme gibi işlemlerde yaptırabilirsiniz.

Varsayılan Proje ve Dosyaları

Varsayılan Proje

  ACT’ı kurduğunuz zaman, varsayılan proje ve alt klasörleri ACT klasörü içinde oluşturulmuş halde olur. Var sayılan yeri; “ %ProgramFiles%\Microsoft ACT\Samples\ACTSamples\” dır. Bu proje birden fazla dinamik testler içerir. Var sayılan proje kullanıcı ACT’ı çalıştırdığı ilk anda açılır.

Test Dosyaları

  Kurulum sırasında başka klasörde oluşturulur ve bu klasör ASP dosyaları ve grafikleri varsayılan projenin isteklerinin test’i için içerir. Varsayılan yolu;
“%Program Files%\Microsoft ACT\Samples\TestFiles\” altındadır.
  Test dosyaları kurulumuna, kök virtual directory’e IIS sunucunuzun varsayılan web sitesine kopyalayın.

Sunucu Dosyalarının İçerdikleri:

\TestFiles\ad.test.asp: Bu ASP dosyası reklam dönüşlerini, sunucu tabanlı objelerini kullanır.
\TestFiles\browser.asp: Bu ASP dosyası, başlık alnları değerleri isteklerinin testinin tarayıcı özelliklerinin kullanımı içindir.
\TestFiles\cookie.asp: HTTP çerezlerinin güncellenmesi içindir.
\TestFiles\fileace.asp: Dosya erişiminde kullanılır.
\TestFiles\html\test.htm: Statik htlml sayfası, html performans istatistikleri içindir.
\TestFile3slogo.gif: Reklam dönümleri ile kullanılır.
\TestFiles\post.asp: Test istekleri POST metodu kullanılır ve ACT sorgu ifadelerinin nasıl çalıştığını gösterir.

Kurulum Örnekleri

Döküman Örneklerinin Yeri

  Kurulum sırasında döküman örnekleri kurulmuş olur. Varsayılan lokasyonu: %ProgramFiles%\MicrosoftACT\Samples\HelpSamples\HelpSamples.zip. Bu .zip dosyası, örnek dinamik testler ve Application Object Model Kullanan bazı script’ler içerir.

Döküman Örneklerinin Açılımı

  Döküman örneklerinin açılması, birçok destekleyen program kullanarak gerçekleştirilebilir. Açılımı gerçekleştirdikten sonra iki alt klasör oluşturulacaktır. Birinci klasör örnek dinamik testler içindir, diğer klasör ise örnek Application object model script’leri içindir. Buradaki dosyalar birçok örnek test içerir.
Örnek Çalıştırılması

  Birçok script ve dinamik testler doğru olarak çalıştırılmadan önce web sunucusu üzerinde örnek sayfalara ihtiyaç duyacaktır.

Örneklerin Açılması

  Örnek dinamik testler tek projede toplanmıştır. Proje adı: “Sample Dynamic Test.act”. bu dosya ACT ile açılır. Application Object Model script’leri herhangi bir text editör ile açılabilir ve güncellenebilir.

Örnek Dosyadan URL’lerin Çağrılması

Örnek Hakkında
Bu örnekte URL’lerin listesi dış bir dosyada saklanır. Ve test sırasında okunur.
Bu örneğin görevleri:
• Dinamik test içinde veri dosyası okunur.
• Veri dosyasından bilgi kullanımı ve test obje modelinden özellik değerlerinin güncellenmesi.

Örneğin Kurulumu ve Ayarlanması

Örneklerin nasıl kurulacağını anlatmıştık. Yapmak istediğimiz örnek içinde buradaki dosyalardan yaralanacağız. Örneklerin bulunduğu klasördeki Dynamic Test Files klasöründeki URLPaths.dat dosyasını kullanacağız. HelpSamples.zip dosyası açıldığında bu klasör ve dosya otomatik olarak oluşturulur. Bu .dat dosyasını açıp içindeki URL alanını istediğimiz bir URL ile değiştirebiliriz.

Örneğin çalıştırılması

  Örnek Dynamic Tests.act proje dosyasını ACT içinde açalım, test adı üzerinde sağ tuş’a basıp Start Test’i seçelim. Sonucunda test çalışır ve mesajlarını ACTTracelog dosyasında görebiliriz.

XML Veri Kaynağı Örneği Kullanımı

  Bu örnek sorgu ifadesi bilgilerini başka bir XML dosyasında tutar ve test çalışması sırasında bu dosyayı okur. Diğer isek verilerinin tiplerinin adapde edilmesinde, örneğin çerezler ve DOST veriler gibi kolaylık sağlayabilir. Bu örnek dinamik test VBScript dilini kullanır. Ancak aynı örneğin Jscript dili ile yapılmış olmasıda mevcuttur.
Bu örneğin yaptıkları:
• Dinamik test içinde XML veri dosyası okur.
• Veri dosyasından bilgi kullanımı ve özellik değerlerinin atanması gerçekleştirilir. İstek sorgu ifadesi değiştirilebilir durumdadır.

Kullandığı dosyalar:

  Test dosyaları içinde, tickers.xml ve GetStockQuate.asp dosyalarını kullanır. GetStockQuate.asp dosyasını web sunucunuzun virtual directory’sine kopyalayın ve çalışması için gerekli izinlerini verir.

Windows ve ACT Kullanıcıları Oluşturma Örneği

  Bu örnek windows 2000 kullanıcıları ve ACT için web uygulamalarında kullanılacak kullanıcılar oluşturur. Bu örneğin yaptıkları;
• Script ile veri dosyasından okuma yapar.
• Veriden ACT kullanıcı grupları oluşturur.
• Veriden ACT kullanıcıları oluşturur ve bunları kullanıcı gruplarına ekler.
• Activite Directory kullanarak Windows 2000 kullanıcıları oluşturur.

Kullanıcı Veri (CSV) Dosyası Oluşturulması

  Bu örnek script üç iş içerir. Birincisi kullanıcıların CSV dosyasını oluşturur.
Eğer elinizde kullanıcıların bulunduğu CSV dosyası var ise bu adımı geçebilirsiniz. Command Prompt’da iken yazacağınız ifade:
Cscript.exe //nologo //Job:MakeCSV
CreateWindowsAndACTVsers.wsf [TabanIsim] [TabanSifre] [YaratilacakSayi]
TabanIsim ve TabanSifre, kök isim ve şifredir. Bunlar kullanıcı hesap adı ve şifreleridir. YaratilacakSayi parametresi ise, CSV dosyası içinde kaç kullanılacağı belirtilir. For Each içerisinde test için açılacak bağlantı için kullanıcıları yaratmanızda fayda olacaktır.

CSV Dosyadaki bilgilerden ACT Kullanucuları Oluşturma
CSV dosyasının yolu ACT proje klasörü ve dosyalarının olduğu yer ile aynı olmalıdır. Kullanıcı gruplarının oluşturulmasını sağlayan script’in çalıştırılması için commad line’dan;
csript.exe //Job:MakeACTUsers CreateWindowsAndACTUsers.wsf
Bu komut sononda kullanıcı grupları oluşturulur ve kullanıcılar buraya eklenir.

CSV Dosyası Bilgilerinden Lokal Windows 2000 Kullanıcılarının Oluşturulması
Burada önemli olan LOCAL-WİNDOWS-NAME Command promt’dan yazacağınız komut;
csript.exe //Job:MakeWindowsUsers Create WindowsAndACTUsers.wsf
Dosya içerisindeki bilgilerden windows kullanıcı hesapları oluşacaktır. Eğer isimler ve şifreler bilgisayarın policy gereksinimleri ile uyuşmassa hesap oluşturulması hata verecektir. Şifrelerin tanımlanan en az karakter uzunluğundan fazla olmalı, veya belli karışık büyük-küçük harf karakterleri içermeli, veya enaz numara veya başka karakter içermelidir. Bu gibi durumları düşünmek gerekmektedir. Gelen örnekler içinde bulabileceğiniz diğer örnek çeşitleri;
• Misrosoft Office Web Grafik.
• XML Rapor Tarayıcı.


Kaynak: http: //msdn.microsoft.com

Yeliz Korkmaz
yeliz.korkmaz@bilisimanadolu.com