Makale Özeti

Summary Reports – Sonuç RaporuTest sonucuda oluşan major hataları gösterir. Web projesinin performansını gösteren önemli noktalar burada ter alır. Kontrol edilmesi gereken önemli başlıklar

Makale

APPLICATION TEST CENTER – 3

Summary Reports – Sonuç Raporu
  Test sonucuda oluşan major hataları gösterir. Web projesinin performansını gösteren önemli noktalar burada ter alır. Kontrol edilmesi gereken önemli başlıklar;
General:
  Bu sayfa, test çalışması sırasındaki performans verisini gösterir, web sunucusunun saniyede işlediği bilgilerin sonucunu, istek gönderildikden sonraki test zamanlamasını belirtir.
Response Codes:
  200 aralık içindeki tüm cevap kodlarını içerebilir. 400 aralıktaki istemesi hatalarını, 500 aralıkda sunucu hatalarını, test sırasında oluşabilecek 404 hatalarını içerir. Bu kodlama bilgilerinin hepsinin anlamı vardır. İlerideki yazılarda bu kodların açıklamaları yer alıcaktır.
Performance Counters:
  Cpu ve web sunucusu kullamının performans sayıcı açısından değerlendirilmesi yer alır.
Request Summary Reports:
  Test çalışmasında istek kullanımı konusunda bilgi alınmasını sağlar. Test içerisindaki her bir istek için ayrıntılı bilgi verir.
Rapor Verisinden Grafik Oluşturma
  Test sırasında oluşan tüm verilerden grafik oluşturabiliriz. Grafik, görsel olarak verilerianaliz etmek ve istenilen bilgilerin sonucunu görmek için yardımcı bir ortamdır. Bu ortamı ACT bize yardımcı olmaktadır. Birden çok bilginin yer aldığı raporda tek grafik olaraközet bilgi görebilmek mümkündür. Birçok analiz metodu, farklı aralık ve şartlarda sonuçları karşılaştırmayı tasviye eder. ACT içerisinde de farklı zaman ve şartlarda grafik olarak bu ortamı sağlayabiliriz.
Sayfa Performansı Hesaplama
  Sayfanın zamanlama açısından performansını hesaplamak için;
İşlem hızı toplama * işlem kullanımı/saniyedeki isteğin numarası = sonuç  dönüşüm/istek(Hz/ps)
  Sayfa performansını bulmak için gerekli VB Script kodu ( Denklemin Kodu );

Function SayfaPerformansi (IslemHiziToplami, IslemKullanimHizi, RPSaraligi)
  Dim SaniyedeHarcananDonusum

  SaniyedeHarcananDonusum = IslemHiziToplami * IslemKullanimHizi
  If (RPSaraligi > 0) Then
     SayfaPerformansi = SaniyedeHarcananDonusum / RPSaraligi
  Else
     SayfaPerformansi = 0
  End If
End Function

Zaman Aralığı Verilerek Otomatik Test Çalıştırılması
İstenilen zaman aralıklarında test işleminin otomatik yapılması sağlanabilir. Buda sürekli olarak test yapılabilmesini, unutulmaların engellenmesini ve periyotlar arası kontrolü sağlar.
ACT, windows script yazılarak çağrılabilir özelliğe sahiptir. Ancak command line’dan çağrılmayı desteklemez. ACT’ı çağıracak örnek VBScript Kodu:

Option Explicit
Dim g_oProje, g_oKontrolEden
Set = g-oProje = OpenProject (“C:/ACT Projects” , “Project01.act”)
Call TestCalistir(g_oProje, “HaftalikStressTesti”, g_oKontrolEden)
Function ProjeAc(str ProjeDizini, str ProjeDosyaAdi)
   ‘bu fonksiyon ACT projesini açar ve açık projeyi gönderir.
  Dim oProje
  Set oProje=Create Object (“ACT.Project)
  If (Not (Is Object (oProje))) Then ‘Boş Proje kontrolü
     Wscript.Echo (“Proje objesi oluştururken hata”)
     Call Wscript.Quit()
  Else ‘Proje açılıyor
     Call oProje.Open(strProje Dizini, str Proje Dosya Adi, False) ‘ oluşabilecek hatalar kontrol ediliyor.
     If (Err.Number < 0 ) Then
        Wscript.Echo(“Proje açılırken hata oluştu”)
        Call Wscript.Quit) ‘script’den çıkılıyor.
     End If
  End If
  Set ProjeAc=oProje
End Function ‘ACT Projesi çalıştırılıyor
Sub TestCalistir(oProje, str TestAdi, oKontrolEden)
  Dim oTest, blsCalistirma
  blsCalistirma=oKontrolEden.TesIsRunning
  If blsCalistirma Then
     Wscript.Echo (“ACT testi çalıştırılıyor zaten”)
  Else
     Set oTest=oProje.Tests.Item(strTestName)
     Wscript.Echo(”Test Başlatılıyor...”)
     Call oKontrolEden.StortTest(oProje, oTest, False)
  End If
End Sub

Bu yazılan script’i Windows’un Task Scheduler servisine bağlayarak belirttiğimiz periyotlarda çalışmasını sağlayıp, test işlemini zaman aralıklarında çalışmasını sağlayabiliriz.


Kaynak: http: //msdn.microsoft.com

Yeliz Korkmaz
yeliz.korkmaz@bilisimanadolu.com