Makale Özeti

Bu yazı dizinde Application Test Center’ı tanıyıp, üzerinde uygulama geliştirip, kullanabilceğimiz özelliklerini göreceğiz.

Makale

APPLICATION TEST CENTER – 1

  Bu yazı dizinde Application Test Center’ı tanıyıp, üzerinde uygulama geliştirip, kullanabilceğimiz özelliklerini göreceğiz. Geniş kapsamlı bir konu olduğu ve sadece hedeflerini anlatmamak için geniş olarak bu konuya değinmek istememden dolayı bir yazı dizisi halinde sunmayı düşündüm.
  Bu yazı dizisinin ilk bölümümde Application Test Center (ACT) ortamını tanıyacağız. Yapabileceklerimizi göreceğiz. Sonrasında Application Test Center özelliklerine koddan nasıl ulaşacağımızı göreceğiz, obje yapısını ve mimarisini tanıyacağız.
  Application Test Center, önceden sadece ASp uygulamalarının testi için kullanılabilir durumda idi. Ancak .NET ile birlikte, .NET ortamınıda destekler hale gelmiştir. Ancak ASp uygulamalarının testinin yapılması desteğinide kaldırmamıştır.
  Application Test Center, web sunucularının stress testleri ve perfonmaslarının analizi ve problemlerinin ölçeklenebilirliği (web uygulamalarında) kullanılmak üzere dizayn edilmiştir. ACT, büyük kullanıcı gruplarıç birden fazla bağlantı açıcı gibi işlemlerin http üzerinden göndererek simule eder. Farklı tanımlama şemalarıç SSL protokolüç güvenli siteler uygulamalarını destekler. Tüm uygulamaların testinin yapılabileceği gibi program parçacıklarınında testi yapılır.
  ACT fonksiyonel test, sayfaların bölümlerinin test edilmesini sağlar. İki scripting dilini destekler ; VBScript ve JScript. Bu kodlamalarda herhangi bir hata varsa ayrıntılı olarak hatalar görünür. Eğer başarı ile sonuçlanmışsa ayrıntılı bir rapor verir.
Application Test Center ortamını görüntüsel olarak görürsek;Normal kurulumda;
Start  Visual Studio.NET Enterprice Features  icrosoft Application Test Center’dan ulaşabilirsiniz.

Nasıl çalıştırılır ;
  ATC içinde yeni test proje açılır. Özel test seçeneklerinizide verebilirsiniz. Test için URL vererek istediğiniz sayfayı test eder duruma gelirsiniz.
• Yeni boş bir test açmak. (Create an epmty test)
• Yeni testi kayıt etmek. ( record a new test)
1) Yeni boş bir test açmak ;
Yeni boş bir test dosyası oluşturur. Varsayılan olarak gelen içeriği ve ayarları kullanır. Ardından kullanılarak dil seçimi yapılır. VB veya JS test işlemine istediğiniz ismi verirsiniz. Ardında test edilecek url verilir. Açılacak bağlantı sayısınıç kullanacak kullanıcı sayısınıç performans sayısıç zaman tanımlaması gibi parametreleri tanımlayıp test ortamı simulasyonu yaparız. Test işlemini başlattığımız anda görüntüsel olarak statüleri hemde aktif klasör altında ACTTrace.txt dosyası içinde raporlara sonuçları görünür halledilir. Zamanlama, boyut, açılan bağlantı gibi tüm bilgiler gözükmektedir. Record a new test sadece o anki tarayıcıdaki oturum için gelen bilgi üzerinde işlem sonuçlarını gösterir. İstediğimiz anda işlemi stop butonuna basarak durdurabilirsiniz. O ana kadarki işlem bilgilerini oluşturur.
VS.Net ortamında gelen versiyonunun özellikleri:
• Dinamik testi destekler, statik testi desteklemez.
• Cookie ve kullanıcı yaratabilir, yönetebilir.
• VS.Net ortamı ile entegredir.
• SSL güvenliğini ve birçok tanımlama şemalarını destekler.
• Test sonuçlarıç sonradan kullanulması ve grafik olarak gösterimi için saklanır.
• Web server üzerinde açılacak connection sayısına göre işlem yapar ve bunu yönetebilme imkanı sağlar.
• MS Internet Explorer tarayıcısının oturumlarının testi yapılabilir ve kaydedilebilir.

Sistem Gereksinimleri:

Yazılım Gereksinimleri:
Windows kmmm Server – Professional – Advanced Server.
Data Center Server. WindowsXP ve Windows 2003 Server
Donanım İhtiyaçları:
VS .NET kurulabilen makinelerde çalışır. Kurulumuz VS .NET kurarken seçim yaparsak otomatik olarak kurulur.
Kaldırılması:
Add Remove Programs’dan kaldırabilirsiniz. Kaldırma işlemi yapıldığı zaman kayıtlı test sonuç dosyaları ve ACTTrace.log dosyası silinmez. İstersek elle silebiliriz.

Kullanıcı ve Grup Oluşturulması (Hayali Kullanıcılar)
  ACT tarafından kullanacakç projelerine erişecekç yetki seviyeleri tanımlanabilir. Ancak tanımlanan tüm kullanıcılar bir gruba bağlı olmalıdır. Eğer test sırasında authentication önemli değilse ACT tarafından test aşamasında otomatik olrark oluşturulur.
  Kullanıcı oluşturmak için User ikonuna menüden seçilir. Number of user kutusunu açmak istediğimiz kullanıcı sayısını yazarız. Buradan kullanıcıları tanımlarız. Name ve Password alanlarının doldurulması zorunlu değildir. OK butonuna bastığımızda kullanıcılar oluşturulmuş olur.

Veri dosyalarından içeri kullanıcı olma;
  Herhangi bir .csv veya .txt dosyasının içine kullanıcı tanılarını veritabanından otomatik olarak atayarak Application Test Center ortamına kullanıcı atanır. Dosya formatıç kullanıcı adıç şifre formatında olmalıdır , dışındaki diğer ayıraçlarç boşluk gibi karakterler kabul edilmez.

Import Adımları:
• İlk önce atılacak kullanıcıların grubu tanımlanmış olmalı veya tanımlamalıyız. User ikonunun altındaki kullanıcı grupları listesinden istediğimiz grup seçilir.
• Action menüsünden Import Users seçilir. İlgili dosyada belirtildiğinden sonuna bilgiler atılmış olur.

Cookies Oluşturma:
  Oluşturulan kullanıcılar için cookie de oluşturulabilir. Otomatik oluşturmalar bu cookie’ler test sonucunda bilgilerinde güncelleme yapabiliriz. Bunları silebiliriz ancak manuel ekleme yapamayız. Cookie’ler expire zamanları geldiğinde otomatik olarak silinir. Ancak expire (sonlanma) zamanları verilmezse aynı http browser gibi test bittiği zaman otomatik olarak sonlanır.

Kullanıcı cookie’leri için;
  Users ikonundan users group seçilir. Kullanıcı üzerindeyken Actions menüsünden edit cookies seçilir. Value alanına cookie’de yer olacak bilgiler girilir. İstersek buradaki bilgileri URLpencode olarak girilebilir. Domain ve Path alanları değiştirilemez eğer tüm cookieleri silmek istersek Remove All seçilir.

SSL Kullanımı:
  ACT, 40 bit ve 128 bit SSL encryption’ı destekler.

Proje oluşturmak:
  File menüsünden New Project seçilir. New Project penceresi açılır. Porojenin hangi fiziksel yolda oluşturulacağı belirlenir. Project name alanına proje adı girilir. ACT poroje dosyaları XML dosyasından .act uzantısıdır.

Test Server Opsiyonları Belirlenmesi:
  Test projelerindeki project properties dialog kutusu açılır. Test için kullanılacak tüm web sunucular için kök sanal dizin altında unique (tekrarsız) robots.txt dosyası bulunur. Test server options alanındaki Check for existence of Robot.txt seçeneği ile dosya içeriği temizlenir. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra OK tuşuna basılır.

Proxy Opsionları Düzenlenmesi:
  Project Properties dialog kutusunda General tabına geçilir. Proxy Settings alanında use a proxy servers kutusu seçilir. Address kutusuna proxy servers adı yazılır. Port alanına proxy server tarafından kullanacak olan port numarası yazılır.

Debugging Opsiyonlarının Belirlenmesi:
  Test sırasında oluşan hataları veya problemleri kolayca takip edebilmek için kullanışlı bir ortamdır. Project Properties ekranından Debugging tabı seçilir. Toraca log dosyası açılır ve Notepad gibi bir text aditörde görünür. Default log dosyası “ % Program Files % \ Microsoft ACT ” klasörü altında ACTTrace.log dosyası olarak durur. İstersek bu ekrandan dosya adını ve yolunu değiştirebiliriz.

Test Wizard İle Test Oluşturmak:
  Yeni bir test projesi oluşturmanın yollarından bir taneside var olan bir test projesini kopyalayarak çoğaltmak ve üzerinde projeye göre değişiklikler yapmaktadır. Bir diğer yol ise Test wizard’ı kullanmaktır. Wizard kullanabilecek yeni bir test projesi yaratılabilirç orjinal bir test üzerinden düzenleme yapılabilir veya bir test projesi dosyası varsa elimizde veya başka bir makinadan içeri import edilebilir.

Test wizard çalıştırma:
  Test klasörü üzerinde sağ tuşa basılır ve New Test seçilir. Wizard işleme başlatılır. Gerekli ayarlar yapılır.

Boş Dinamik Test Oluşturmak:
  New test wizard çalıştırılır. Create on epmty test opsiyonu seçilir ve Next butonuna tıklanır. Test name kutusuna test adı yazılır. Finish butonuna basıldığı zaman içerik ve sistem programlanmak için dinamik teste hazır hallededir.Test Wizard çalıştırıldığı anda gelen ekran.Boş bir test veya yeni test’in kaydedilmesi işlemlerinden biri seçilebilir.Eğer script kullanacaksanız VBScript veya Script dillerinden hangisinin kullanılacağını belirtebilirsiniz.Test adı veriliyor.

Kaynak: http: //msdn.microsoft.com

Yeliz Korkmaz
yeliz.korkmaz@bilisimanadolu.com