Makale Özeti

Merhaba arkadaşlar bu makalemizde Ajax Filtered Textbox Extender kontrolünün nasıl kullanıldığına göz atacağız.

Makale

FilteredTextbox Extender

Açıklama:

FilteredTextBox, kullanıcıların textbox içerisine geçersiz karakter girmelerini engelleyen Atlas kontrolüdür. Örneğin sadece sayısal değerleri girmemiz, yâda sadece küçük harf girmemize izin veren bunun dışındaki karakterleri kabul etmeyen atlas kontrolüdür.

Özellikleri:

·   TargetControlID – Filtrelenecek atlas kontrolünün ID’si

·   FilterType – Filtreleme tipini belirler (Numbers, LowercaseLetters, UppercaseLetters, ve  Custom. Eğer Custom Seçilirse ValidChars içerisinde izin verilecek karakterler yazılır)

·   ValidChars – Custom Type seçilmişse Geçerli olacak karakterler bura da belirtilir.

Örnek Uygulama:

Numbers , LowercaseLetters , UppercaseLetters , ve Custom özelliklerini daha iyi anlamamız için bir örnek uygulama yapacağız. Visual Studio içerisinde yeni bir atlas projesi oluşturalım.

Daha Sonra projemize 4 adet Textbox, 4 adet label ve 4 adet FilteredTextBox kontrolü ekleyelim. 4 filtreleme tipini de bu textboxlarda inceleyeceğiz. Benim tasarlamış olduğum sayfa aşağıdaki gibidir.

1. Textbox da Custom Tipi yani bizim belirleyeceğimiz karakterleri, 2. textbox da yalnızca küçük harfteki karakterlere, 3. textbox da sadece büyük harfteki karakterlere, 4. textbox da da sadace Numeric değerlere izin veren FilteredTextboxExtender Atlas özellikleri yazacağız.

Custom  özellik için yazacağımız  FilteredTextboxExtender Özellikleri;

        <asp:TextBox ID="txtCustom" runat="server" Font-Names="Verdana" Font-Size="Small"></asp:TextBox>

        <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Custom" Font-Bold="True" Font-Names="Verdana" Font-Size="Small"></asp:Label>

        <cc1:FilteredTextBoxExtender ID="FilteredTextBoxExtender1" runat="server">

            <cc1:FilteredTextBoxProperties FilterType="Custom, Numbers" TargetControlID="txtCustom" ValidChars=",." />

        </cc1:FilteredTextBoxExtender>

Burada sadece Numeric değerlere ve “,” , ”.” Karakterlerine izin verilir.

lowercaseLetters  özellik için yazacağımız  FilteredTextboxExtender Özellikleri;

        <asp:TextBox ID="txtKucukHarf" runat="server" Font-Names="Verdana" Font-Size="Small"></asp:TextBox>

        <asp:Label ID="Label2" runat="server" Text="Küçük Harf" Font-Bold="True" Font-Names="Verdana" Font-Size="Small"></asp:Label>

        <cc1:FilteredTextBoxExtender ID="FilteredTextBoxExtender2" runat="server">

             <cc1:FilteredTextBoxProperties FilterType="lowercaseLetters" TargetControlID="txtKucukHarf" />

        </cc1:FilteredTextBoxExtender>

Burada sadece küçük harf girişine izin verilecek.

UppercaseLetters özellik için yazacağımız  FilteredTextboxExtender Özellikleri;

<asp:TextBox ID="txtBuyukHarf" runat="server" Font-Names="Verdana" Font-Size="Small"></asp:TextBox>

        <asp:Label ID="Label3" runat="server" Text="Büyük Harf" Font-Bold="True" Font-Names="Verdana" Font-Size="Small"></asp:Label>

        <cc1:FilteredTextBoxExtender ID="FilteredTextBoxExtender3" runat="server">

            <cc1:FilteredTextBoxProperties FilterType="UppercaseLetters" TargetControlID="txtBuyukHarf" />

        </cc1:FilteredTextBoxExtender>

Burada sadece büyük harf girişine izin verilecek.

Numbers  özellik için yazacağımız  FilteredTextboxExtender Özellikleri;

        <asp:TextBox ID="txtNumeric" runat="server" Font-Names="Verdana" Font-Size="Small"></asp:TextBox>

        <asp:Label ID="Label4" runat="server" Text="Numeric" Font-Bold="True" Font-Names="Verdana" Font-Size="Small"></asp:Label>

        <cc1:FilteredTextBoxExtender ID="FilteredTextBoxExtender4" runat="server">

            <cc1:FilteredTextBoxProperties FilterType="Numbers" TargetControlID="txtNumeric" />      

        </cc1:FilteredTextBoxExtender>

Burada da sadece Numeric değerlere izin verilecektir. Son olarak projemizi çalıştıralım ve test edelim.

Görüldüğü gibi 1. textboxda sadece Numeric değerler ve geçerli kıldığımız “,” ve “.” 2. textboxda yalnızca küçük harf 3. textbox da yalnızca büyük harf. 4. textboxda da sadece Numeric değerlere izin verildi.

Bu makalenin de sonuna geldik, başka bir makalede görüşmek üzere başarı ve iyi günler dilerim.

Sem GÖKSU

MCP | MCAD.NET

Örnek Kodlar için mail adresimi kullanabilirsiniz

askisem@hotmail.com

Kaynaklar

http://ajax.asp.net