İpucu

Wireless sinyal kalitesini .Net ile nasıl alabileceğimi öğrenmek için bir araştırma yapıyordum. Bulduğum kaynağı sizlerle paylaşmak istedim. http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/resources/qanda/mar07/hey0322.mspx

Ayrıca bu adreste bulunan WMI sorgusunu aşağıdaki şekilde de alabilirsiniz.

ManagementObjectSearcher
searcher = null;
searcher =
new ManagementObjectSearcher(@"root\WMI", "select Ndis80211ReceivedSignalStrength from MSNdis_80211_ReceivedSignalStrength");
ManagementObjectCollection adapterObjects = searcher.Get();
foreach (ManagementObject mo in adapterObjects)
{
string s = mo["Ndis80211ReceivedSignalStrength"].ToString();
}