İpucu

Web applicationlarda serverın bilgilerini ya da windows applicationlarda client bilgisayar hakkında bilgi edinmek için System.Environment sınıfını kullanabilirsiniz. Environment.OSVersion, Environment.CurrentDirectory, Environment.GetLogicalDrives(), Environment.Version, Environment.MachineName, Environment.ProcessorCount, Environment.UserDomainName, Environment.UserName vs. en çok kullanacağınız bilgiler olacaktır. Console.WriteLine("Current Operating System "+ Environment.OSVersion); Console.WriteLine("Current Directory:"+ Environment.CurrentDirectory); string[] drives = Environment.GetLogicalDrives(); for (int i = 0; i < drives.Length; i++) Console.WriteLine("Drivers {0} : {1} ", i, drives[i]); Console.WriteLine("Executing version of .NET: "+Environment.Version); Console.WriteLine("Machine Name:"+Environment.MachineName); Console.WriteLine("Processor Count" + Environment.ProcessorCount); Console.WriteLine("UserDomainName:"+Environment.UserDomainName); Console.WriteLine("UserName: "+Environment.UserName); Console.WriteLine("NewLine: " + Environment.NewLine); Console.ReadLine();