İpucu

SSMS' in açılmasını, açılış ekranını göstermeyerek 1-2 sn. hızlandırabilirsiniz. Bunun için SSMS i "-nosplash" anahtarını kullanarak çalıştırın. Örnek: "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Tools\Binn\VSShell\Common7\IDE\SqlWb.exe" -nosplash