İpucu

SQL Server da yapacağımız bir sorgu ile ilgili database'a yapılan bağlantı sayısını aşağıdaki gibi bir sorgu ile bulabiliriz.


– database connections
select COUNT(*) AS Active_Connections
from master.dbo.sysprocesses p
join master.dbo.sysdatabases d on p.dbID = d.dbID
where d.name = 'depomatik'