İpucu

SQL Server üzerinde varolan RAND() fonskiyonunu kullanarak istediğiniz aralıkda rastgele bir sayı üretmek mümkündür. DECLARE @MIN INT = 1 DECLARE @MAX INT = 1000 SELECT ROUND(((@MAX - @MIN -1) * RAND() + @MIN), 0)