İpucu

SQL Server'da herhangi bir veritabanında yapacağınız işlemin, ilgili veritabanına ait tüm tablolar üzerinde etkili istiyorsanız sp_MSforeachtable oldukça işinize yaracaktır. Tüm triggerları disable etmek: sp_MSforeachtable 'ALTER TABLE ? DISABLE TRIGGER ALL' Tüm triggerları enable etmek: sp_MSforeachtable 'ALTER TABLE ? ENABLE TRIGGER ALL' Tüm tablolar üzerinde reindex işlemi yapmak: sp_msforeachtable 'dbcc DBREINDEX (''?'')' Tüm tabloların adlarını yazdırmak: sp_msforeachtable 'PRINT ''?'''