İpucu

İlk makalemde sadece basit ekleme,silme,güncelleme gibi bazı işlemleri sizlerle paylaşacağım. ilerleyen zamanlarda  konuyu dahada genişleterek geniş kapsamlı bir anlatım ekleyeceğim..

Şimdi gelelim sorgularımıza

 

 

 

go use genel2

 

bu kodla etkin database i seçiyoruz  

 

Kayıt ekleme işlemi için ;

--insert into <tablo_Adi> (kolonAdlari) values (değerler)
insert into tabloGenel(adSoyad,yasi,nereli) values ('Ad Soyad',25,'İl')
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Kayıt Silmek için ;
--delete from <tablo_Adi> where <koşul>
delete from tabloGenel where adSoyad='Ad Soyad'
  eğer tablodaki tüm verileri silmek istiyorsak where kısmını hiç yazmayız ...
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kayıt Güncelleme ;
--update <tablo_adi> set <kolon_adi=yenideğer>
update tabloGenel set adSoyad='Ad SOYAD'
 burda tabloGenelde ki bütün adSoyad kolonlarını ' Ad SOYAD ' yapacaktır. ama belli bir koşula göre istiyoisek mesela yaşı 25 olanların adSoyad kolonu değişsin sadece onun için aşağıdaki kodlar yazılabilir ;
 
--update <tablo_adi> set <kolon_adi=yenideğer> where <koşul>
update tabloGenel set adSoyad='Ad SOYAD' where yasi=25
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Seçme işlemi ;
 
tablonun tamamı için ;
--select * from <tablo_adi>
select * from tabloGenel
 belli bir sütunları seçmek için ;
--select <kolon_adi> from <tablo_adi>
select adSoyad,nereli from tabloGenel 
  belli bir koşula göre çekmek için ;
--select <kolon_adi> from <tablo_adi> where <koşul>
select adSoyad,nereli from tabloGenel where yasi=25
 
 
bu kod yapısı kullanılabilir 
 
Umarım yardımcı olmuştur ...