İpucu

Sayfalar arası nesne taşırken genellikle bir sayfada Session'a nesneleri doldurup, diğer sayfada okuduktan sonra ekledğimiz nesneleri session'dan çıkarırız. Context.Item ise sayfalar arası nesne transferi bittikten sonra nesneleri otomatik olarak çıkarttığından session yerine bu yapıyı kullanmak daha yönetilebilirdir. Ancak bu yapının çalışması için yönlendirmenin Server.Transfer metodu ile yapılması gerekmektedir.