İpucu

Yazdığınız bir fonksiyon aynı tipte birden fazla değişken alıyorsa ve bu değişkenler üzerinde işlemler yapıyorsa bunun için farklı sayıda parametre alan birden fazla fonksiyon yazmak yerine params niteleyicisini kullanarak fonksiyonun değişken sayıda parametre alarak çalışmasını sağlayabilirsiniz. static double Avg(params double[] values) { double sum = 0; for (int i = 0; i < values.Length; i++) sum += values[i]; return (sum / values.Length); } static void Main(string[] args) { double avg; avg = Avg(1.0, 3.4); Console.WriteLine("{0}",avg); avg = Avg(1.0, 3.4, 7.7); Console.WriteLine("{0}",avg); }