İpucu

Outlook üzerinde çözüm geliştirmek için dört ana yöntem mevcuttur. Bunlardan birincisi Outlook'un kendisi içerisinde ek fonksiyonalite ve özellikler yaratmak için VBA (Visual Basic® for Applications) veya COM (Component Object Model) Add-in'lerini kullanmaktır. İkinci yaklaşım etkileşimli Outlook Form'ları geliştirmek için VBScript kullanmaktır. Üçüncü yaklaşım VB veya C++ gibi COM tabanlı veya VB.NET veya C# gibi .NET tabanlı bir dil ile Microsoft Outlook COM Nesne Kütüphanesi dahilindeki sınıfları kullanarak uygulama geliştirmektir. Dördüncü yaklaşım da, bir HTML sayfasını bir Outlook klasörü ile ilişkilendirerek, "dashboard" tipinde bir yapı kurmaktır. Genelde, Outlook çözümleri Outlook kullanıcı arayüzünün değiştirilmesi, Outlook fonksiyonalitesinin VBA, VBScript veya COM Add-In'leri kullanılarak geliştirilmesi veya Outlook'un veritabanları ve e-posta sunucuları ile etkileşiminin artırılması olarak şekillenmektedir.