İpucu

Merhaba, bu ipucunu .NET'de COM Objelerini kullanarak bir Excel uygulaması açmış ve işi bittiği halde onu Process/İşlem'lerinden kaldıramayan veya temizleyemeyen arkadaşlar için yazıyorum. İnternet'teki diğer forumlarda bir sürü varyasyonu bulunuyor bu kod bloğunun ama bizzat sorunu kendim yaşayıp çözdüğüm için kodun güvenilirliğine %100 eminim.

Sırasıyla ;

Excelim.Quit();
System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(Excelim);
Excelim = null;
System.GC.Collect();