İpucu

Bellekte sadece olabilecek ve gereken en az veriyi tutun.