İpucu

select * from Table_1 left outer join Table_2 on Table_1.id=Table_2.id where Table_2.aciklama='a' select * from Table_1 left outer join Table_2 on Table_1.id=Table_2.id and Table_2.aciklama='a' Yukarıdaki iki sql birbirine yazımsal olarak çok benzemekle beraber aynı çalışmaz ilk sql'de iki tablonun birleşiminden sonra Table_2.aciklama sütununun null değerini taşıdığı satırlar sql'in çalışması sonucunda gelmezken ikinci sql'de Table_2.aciklama sütununun null olduğu değerler gelir.