İpucu

Classlibrary içinde bulunduğu web projesindeki session değerlerini almak için HttpContext.Current.Session ı kullanabilirsiniz. Request , Response gibi sınıflarında HttpContext.Current sınıfı içinde olduğunu görebilirsiniz.