İpucu

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ YUKARIDAKİ GİBİDİR.

ŞİMDİ KOD KISMINA GEÇİYORUZ.

Öncelikle 'StilEkle' adında method oluşturuyoruz.Daha sonra içine aşağıdaki kodları yazıyoruz.

 

private void StilEkle()

        {

 

            foreach (GridViewRow eachRow in GridTicket.Rows)

            {

                if (eachRow.RowState == DataControlRowState.Alternate)

                {

                    eachRow.Attributes.Add("onmouseover", "this.style.backgroundColor='Silver'");

                    eachRow.Attributes.Add("onmouseout", "this.style.backgroundColor='PaleGoldenrod'");//Gridviewin özelliklerinden ALTERSTYLE alanındaki color yazılıyor.

                }

                else

                {

                    eachRow.Attributes.Add("onmouseover", "this.style.backgroundColor='Silver'");

                    eachRow.Attributes.Add("onmouseout", "this.style.backgroundColor='LightGoldenrodYellow'");//Gridviewin özelliklerinden BackColor Kısmındaki Color buraya yazıyoruz

                }

 

            }

        }

 

Şimdi bu methodu Sayfanın Page Loadında çağarıyoruz.

 

 protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)

        {

            StilEkle();

        }