İpucu

Gmail Smtp kullanarak ekli mail göndermek

İnternete bağlı bilgisayarda çalışan  programların mail atabilmesi için local servera smtp kurmadan gmail mail adresinizi kullanarak mail atabilirsiniz. Mail atan fonksiyon aşağıdadır. Fonksiyon mail için gerekli parametreleri ve eklemek istediğiniz dosyanın yolunu parametre olarak alır. Gmail smtp adresi  "smtp.gmail.com" port numarası olarak 587'yi alır. Gmail smtp mail olarak en son günde 250 maili desteklemektedir. Aşağıda bir metin dosyası ekli bir mail gönderme örneği gösterilmiştir.

sendMail("body", @"c:\a.txt", "mehmetaliecer@gmail.com", "mehmetaliecer@gmail.com", "sub", "smtp.gmail.com", "parolanızı:>", "587", "true");

 

public bool sendMail(string body, string filePath, string from, string to, string subject, string smtp, string password, string port, string enableSsl)
    {
        try
        {
            System.IO.FileInfo fi = new System.IO.FileInfo(filePath);
                if (!fi.Exists) return false;

            System.Net.Mail.MailMessage mailMsg = new System.Net.Mail.MailMessage();
            mailMsg.Body = body;
            mailMsg.Subject = subject;
            System.Net.Mail.Attachment file = new System.Net.Mail.Attachment(filePath);
            mailMsg.Attachments.Add(file);
            mailMsg.From = new System.Net.Mail.MailAddress(from);
            mailMsg.To.Add(new System.Net.Mail.MailAddress(to));
            mailMsg.Priority = System.Net.Mail.MailPriority.High;

            System.Net.Mail.SmtpClient smpClient = new System.Net.Mail.SmtpClient();
            if (password != string.Empty)
            {
                    smpClient.Credentials = new System.Net.NetworkCredential(from, password);
            }
            if (port != string.Empty)
            {
                smpClient.Port = Convert.ToInt32(port);
            }
            if (Convert.ToBoolean(enableSsl))
            {
                smpClient.EnableSsl = true;
            }
            //smpClient.Port = 587;
            //smpClient.EnableSsl = true;
            smpClient.Host = smtp; //"smtp.gmail.com";
            smpClient.Send(mailMsg);
            return true;
}
catch { }
return false;
}

Yardımları için İzzet Gündüz e teşekkür ederim.

   
İyi çalışmalar
Mehmet Ali ECER