İpucu

FCKEditor kullananlar; IE 9.0 ile beraber "Invalid calling object" hatası alıyor olabilir. Bunun çözümü için FCKEditor klasörlerinde /editor/js/ klasöründeki "fckeditorcode_ie.js" isimli dosyayı editlemek gerekiyor. Depişecek ifade: FCKTools.RegisterDollarFunction=function(A){A.$=A.document.getElementById;}; Yeni ifade: FCKTools.RegisterDollarFunction = function( targetWindow ) {targetWindow.$ = function( id ){ return targetWindow.document.getElementById(id);};}; Bu şekilde hata fixlenmiş oluyor. Iyi Projeler. Ümit