İpucu

Combobox'a herhangi bir enum'u datasource olarak vermek için Enum class'ının GetValues fonksiyonu sonucu dönen array'i combobox'ın DataSource property'sine atayabilirsiniz: comboBox1.DataSource = Enum.GetValues(typeof(ÖğeleriniListelemekİstediğinizEnum));