İpucu

 C# ile yapılan uygulamalarda işlemlerin sonunda başarılı yada başarısız olma durumlarına göre kullanıcıyı uyarmak için ses dosyaları kullanılmaktadır. MessageBox nesnesi ile bu işlemler windows sesleri ile otomatik olarak yapılmaktadır. MessageBox da default olarak windows un sesleri kullanılmaktadır. 

Ses işlemleri tabiki sadece uyarı vermek için değil farklı amaçlarla da kullanılabilmektedir. Ses yada medya işlemlerini C# ile kullanabilmek için öncelikle projemize aşağıdaki namespace yi eklemeliyiz:

using System.Media;

Ardından aşağıdaki kodları yazarak ses çıkmasını sağlayabiliriz.

SoundPlayer player = new SoundPlayer();//SoundPlayer nesnesi oluşturulur.
string path = Application.StartupPath.ToString() + "\\beep-10.wav"; // Ses dosyası Bin\\Debug içindeki yeri. Dosyayı Debug içinden aldım.
player.SoundLocation = path;//Ses dosyasının yolunu player a yükledik.
player.Play(); //Ses dosyasını çal.

Kodlarla ilgili gerekli açıklamaları, açıklama satırları arasında gösterdim. Umarım yardımcı olurlar.