İpucu

Yazdığınız kodların CLS(Common Language Specification) uyumlu olup olmadığını anlamak için kod dosyanızın içerisine [assembly: System.CLSCompliant(true)] yazıp derlemeniz gerekir. Eğer yazılan kod CLS uyumlu değilse derleme esnasında uyarı alırsınız. Örnek: using System; [assembly: CLSCompliantAttribute(true)] [CLSCompliantAttribute(true)] public class MyCompliantClass { public void ChangeValue(UInt32 value){ } public static void Main( ) { int i = 2; Console.WriteLine(i); } } Aldığınız hata: error: CS3001: Argument type 'uint' is not CLS-compliant