İpucu

Öncelikle Default.aspx sayfamıza geliyoruz.

</form> etiketinden sonra 

  <script type="text/javascript">

function cozumIcerigi(id) {

            window.open('/popups/CozumPopuP.aspx?InTicketId=' + id, 'CozumIcerigi',

            'width=400,height=400');

        }

</script>

yazıyoruz.

Default.aspx.cs sayfasına geliyoruz ve method olusturuyorz.Bu metotta Gridview üzerine buton ekliyoruz.

 private void DeleteButonuEkle()

        {

           foreach (GridViewRow eachRow in GridTicket.Rows)

                {

                    ImageButton btn = new ImageButton();

                    btn.CommandName = "Aç";

                    btn.ToolTip = "Aç";

                    btn.ImageUrl = "/image/sil.png";

                    btn.Width = new Unit(18, UnitType.Pixel);

                    btn.Height = new Unit(18, UnitType.Pixel);


                    btn.Attributes.Add("onclick", "deleteItem(" + eachRow.Cells[0].Text + ");return false;");

                    btn.ID = "btnSil_" + eachRow.Cells[0].Text;

                    int index = eachRow.Cells.Count - 1;

                    eachRow.Cells[index].Controls.Add(btn);


                }

            }

 

        }

yazıldıktan sonra Gridview üzerindeki butona bastığımızda Popup sayfası açılmış olacak.Kolay Gelsin...