İpucu

Bir entity niz var bu sınıfın içerisindeki public değerleri xml e dönüştürerek değerleri ile saklamak istiyorsunuz. Aşağıdaki gibi bir fonksiyon kullanarak bunu yapabilirsiniz. public static string GetXmlString(object k) { XmlSerializer objXmlSerializer = new XmlSerializer(k.GetType()); TextWriter TW = new StringWriter(); objXmlSerializer.Serialize(TW, k); return TW.ToString(); }